Nyab Laj teb tau caw Vaj Qhia qhia mus tsham Nyab Laj teb raws txoj cai

Tus Txoov Tim Tswv Nyab Laj Vo Van Thuong sau ib tsab ntawv mus rau Vaj Qhia, thov caw kom Vaj Qhia mus tsham lawv lub teb chaws.

Tsab ntawv no yog ua los ntawm fab kev teev hawm ntawm tseem hwv lub caij lawv mus tsham lub Cheeb Koom Txoos Hue ua ntej yuav txog hmoov tsuj xeeb Yes Xus yug los. Cov neeg ntseeg Kav Tos Liv Nyab Laj tos ntsoov qhov no los ntev lawm.

Tej yam no tshwm sim tom qab lub rooj sab laj uas Thuong thiab Tswv Qhia sib tham hnub tim 27 lub 7 hli tsaib no. Thaum nkawd sib cog lus nyob Los Mas hais tias :

tom qab kev sib tham ntau xyoo ces thiaj muaj tiam lis nyob Los Mas thiab hauv lub teb chaws. Vaj Qhia teb tias nws yuav mus tsham Nyab Laj teb, tab sis tom qab nws mus tsham Moos Nkos Lias teb rov los lub 9 hlis. Vaj Qhia teb nyob hauv cov lus nug tias : “Yog kuv tsis mus, mas Zam 24 yeej yuav mus xwb xwb”.

Vaj Qhia hais txog tus yuav los hloov nws chaw yav tom ntej.