Benoît Thuận tus tub tshaj Ntuj Lus uas nws coj cov Leej Phauj mus txog Nyab Laj teb, kom tau koom lub thaj txi Ntuj

Benoît Thuận tus tub tshaj Ntuj Lus uas nws yog tus coj cov Leej Phauj mus txog Nyab Laj teb, kom tau koom cov kab ke tsa ib tug Txiv Plig Fab Kis nyob hauv lub Cheeb Koom Txoos Huế. Tus tsim lub tsev Leej Niam Phước Sơn nyob hauv lub Cheeb Koom Txoos xyoo 1918. Nws tau xaus nyob Los Mas lawm. Tam sim no muaj cov Txiv Plig ntau pua leej nyob Nyab Laj teb. 

Cov kab ke hauv lub Cheeb Koom txoos ntawm kev tsa Txiv Plig Benoit Thuan xyoo 1880-1933 tau xaus nyob hauv Lateran Palace. Henri François Denis yog tus tub tshaj Ntuj Lus yug nyob Fab Kis teb, nws tau tuaj txog Nyab Laj teb xyoo 1903 thiab nyob txog xyoo 1918. Nws tau txhim lub tsev Niam Mab Liab ntawm Annam xyoo 1918, nyob Phuoc Son, hauv lub Cheeb Koom Txoos Hue. Yog thawj lub tsev kawm ua Txiv Plig nyob hauv lub teb chaws. 

Txiv Plig Henri François Denis yog neeg nyob hauv lub nroog Boulogne-sur-Mere nyob Fab Kis teb. Nws tau txais lub Cim Tiag Tes ua Txiv Plig nyob hauv lub Koom Haum Étrangères nyob Paris, hnub tim 7 lub 3 hlis xyoo 1903. 

Ob peb lub hlis tom qab ntawm nws txais lub Cim Tiag Tes, mas nws mus Nyab Laj teb. Nws tau txais lus kheev kom ua hauj lwm nyob hauv lub nroog Hue thiab tis nws lub npe hu ua Thuen. Lus Nyab Laj txhais tias mloog. Nws raws tus qhia kev ntseeg thiab nthuav kev ntseeg, nws pom tias muaj lub suab hu muaj ceem kawg kom nws ua tim khawv txog kev tshaj lub Moo Zoo nyob hauv nws txoj kev ua Txiv Plig.

Li ntawd, xyoo 1918 nws tau txais kev txhawb nqa tuaj ntawm nws lub Koom Haum, thiab tau txais lub tso cai ntawm Propaganda Fide. Ces nws thiaj txhim tsa lub tsev Niam Mab Liab ntawm Anam los ntawm txoj kev pluag txom nyem. Thaum chiv thawj tsuas muaj tib tug neeg ntseeg xwb.