5 xyoos tom qab no, Xis Laas Kas tseem taij thov kev ncaj ncees rau cov neeg raug hoob pob tuag nyob hauv Hnub Chiv Hla

ev ncaj ncees tseem yog ib qho nyuab uas yuav nkag siab txog 290 tus neeg raug hoob pob tuag nyob hauv Hnub Chiv Hla nyob Xis Laas Kas teb. Hnub uas txwm 5 xyoos ntawm kev piam sij los ze zuj zus thiab sawv daws tej suab taij thov kom muaj neeg tawm los lees lub txim tseem muaj tas mus li.

Txawm tias sij hawm yuav dhau mus lawm ntau xyoo, tsis kav hais txog kev taij thov kev ncaj ncees ntawm tsoom pej xeem Xis Laas Kas kuj tseem muaj tas mus li tsis tso tseg. Cov teeb meem tshwm sim hnub tim 21 lub 4 hlis 2019, yog hais txog hoob pob tawg nyob hauv ntau lub tsev teev Ntuj thiab tsev txais qhua. Ua rau ib lub teb chaws tu siab thiab taij thov lo lus teb, taij thov tus neeg ris lub txim los txog tav no. 

Tswv Qhia Malcolm Ranjith ntawm Kos Loos Npias thov kom rov qab muaj kev soj ntsuam zoo zoo txog kev tua neeg zaum ntawd. Thov kom tas ntiaj teb muaj feem cuam nrog, kom tau kev ntshiab huv thiab kev ncaj ncees.

Raws li qhov hais rau Vas Tis Kas tsab ntawv xov xwm, Txiv Plig Rohan Silva uas nws yog tus thawj tswj lub Koom Haum zej zog thiab kev teev hawm nyob Kos Loos Npias hais tias : nws tsis zoo siab rau kev ncaj ncees tsis muaj qhov vam meej. Nws hais ntxiv tias : kev muab siab soj ntsuam ntau yam nrog kev tshaj tawm ntawm Malalgoda cov hauj lwm thiab kev tshawb pom ntawm cov kav xwm, nws tsis tuaj yeem yuav xaus tau qhov tseem ceeb.