Vaj Qhia Fas Ntshis Kus hais tias txhob cia cov me nyuam txwv lawv tus kheej txoj loj hlob.

Hnub ob sawv ntxov, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus tos txais cov tub koom tes hauv “Real
Club de Tenis Barcelona” uas tuaj ntawm Xyis Pas Yas teb tuaj. Yog hnub tsuj xeeb txwm 125 xyoos ntawm kev tsa lub Koom Haum sib tw Tenis.

Vaj Qhia qhuas txog Real Club de Tenis Barcelona, vim lub Koom Haum tsa los tau 125
xyoos lawm. Tenis yog kev loj hlob ntawm leej tib neeg nyob hauv kev ua si Tenis.
Ces thov kom lub Koom Haum muab qhov tseem ceeb ntawm kev txhim kho cov me
nyuam coj los hais.