Raws kev tshaj tawm ntawm As Mes Lis Kas, hais txog kev cheb ntxuav cov haiv neeg Los Hees Yas pib tshwm sim tsaib no

Cov Mawv Xis Lis Los Hees Yas nyob hauv lub xeev Rakhine nyob Myanmar teb poob ua haiv neeg cheb ntxuav cov haiv neeg los ntawm cov tub rog Myanmar thiab cov tsev txiav txim xyoo 2023, raws li ntawv xov xwm As Mes Lis Kas tshaj tawm. Muaj cov neeg thoj nam Los Hees Yas ze 1 plhom leej khiav mus nyob Npees Las Des teb txij xyoo 2017 los, vim cov tub rog Myanmar caum lawv tawm ntawm ciam teb.

Txawm li cas kuj xij, tseem muaj ntau pua txhiab leej nyob hauv Myanmar teb thiab lub Leej Hauj Kuj ntaus cim rau lawv ua cov neeg tsis muaj ntaub ntawv ua neeg Myanmar. Raws kev tshaj tawm ntawm txhua lub teb chaws nyob thoob ntiaj teb thiab lub pwm tsav txawv teb chaws tshaj tias : cov neeg Los Hees Yas uas nyob Myanmar teb kuj tseem raug cais, thiab raug saib tsis taus los ntawm lawv caj ces. Kev tshaj tawm ntawm Myanmar teb tshaj tias : cov neeg Los Hees Yas yog lub hom phiaj raug cai ntawm cov tub rog kev cheb ntxuav thiab kev sib ntaus rog hauv lub teb chaws. Yog qhov kev kub ntxhov loj tshaj plaws nyob hauv cov haiv neeg tsawg zim txwv no.