Lo lus nug nyob Thaib teb hais txog IP tsim tawm

IP tsim tawm yog qhov ntxim siab nyob hauv lub rooj sab laj Thailand Digital IP Forum 2024. Thaib teb yog lub teb chaws xa tawm cov toob xib siv hluav taws xob los ntawm lub tuam tsev hla teb  chaws thiab cov tuam tsev hauv cheeb tsam. Thiab tseem txhim kho lub peev xwm ntiag tug nyob hauv ntau xyoo dhau los no.

Thaib teb muaj cov tuam tsev tsim toob xib ruaj khov, tab sis kev tseev tsim, kab lis kev cai thiab zej zog kheev kheev txhawb nqa tej zej zog toj siab kom ua ib lub teb chaws. Tiag tiag qhov no yog piv rau cov cheeb tsam uas nyob rau hauv kev cuam tshuam ntawm txawv teb chaws hauv cov xyoo 1970. Thaib teb yog tus xa tawm cov toob xib siv hluav taws xob. Vim li no, cov tseem hwv Thaib thiaj pib muaj lo lus nug hais txog AI tsim tawm. AI yog lub ntsiab lus nyob hauv lub rooj sab laj Thailand Digital IP Forum 2024. Kev sib sau sab laj ntawm lub hom phiaj, yog xav soj ntsuam txog qhov zoo thiab tsis zoo ntawm AI nyob Thaib teb. Kom tsoom pej xeem Thaib zoo siab tos txais cov Technogoly tshiab.