LEEJ NTSHIAB NPOS NAS VEES TUS LAS (St.Bonaventure)

Hnub tim 15 lub 7 hli hwm Leej Ntshiab Npos Nas Vees Tus Las.
Npos Nas Vees Tus Las yug los xyoo 1221 nyob ze Los Mas. Thaum nws yav yau mas nws lub npe yog ‘Zam Fes Das Ntxas’.
Zam Fes Das Ntxas mus kawm txuj txheej siab nyob Pas Lis, nyob Fab Kis teb. Xyoo 1243, Zam Fes Das Ntxas kawm txuj txheej siab tas, nws rov los nyob Is Tas Lias teb. Nws xaiv lub neej cog lus nyob hauv lub Koom Haum Fas Nthsis Kus. Lawv thiaj tis npe tshiab rau nws. Nws lub npe tshiab hu ua Npos Nas Vees Tus Las. Yog ib lub npe Is Tas Lias, txhais ua lus Hmoob yog ‘Moo Zoo’.
Npos Nas Vees Tus Las rov mus nyob Pas Lis. Nws ua Xib Hwb qhia txuj txheej siab 9 xyoos. Xyoo 1256, Npos Nas Vees Tus Las muaj 36 xyoo, lub Koom Haum Fas Ntshis Kus xaiv nws ua tus thawj tswj kav tas lub Koom Haum Fas Nthsis Kus uas muaj ntau txhiab tus tub Koom Haum nyob hauv lub tuam teb Aws Los Pas.
Thaum ntawd muaj lus sib cav nyob hauv lub Koom Haum Fas Ntshis Kus, vim tias Leej Ntshiab Fas Ntshis Kus tau tsim txoj cai kav nws lub Koom Haum, tab sis nws nthuav txoj cai luv dhau ces tsoom tub Koom Haum ib txhia xav ntxiv txoj cai meej pem kom nruj dua yav tas, ho ib txhia xav coj txoj cai li qub.
Npos Nas Vees Tus Las ua tus thawj tswj lub Koom Haum, nws sau txoj cai tshiab tseg, tsis nruj dhau, tsis taug dhau. Yog txoj cai Fas Ntshis Kus zoo kav ib lub Koom Haum ri mus nyob ntau lub teb chaws.
Xyoo 1273, tus Vaj Qhia tsa Npos Nas Vees Tus Las ua Tswv Qhia coj lub Ceeb Koom Txoos nyob As Npos Nas, tsis deb ntawm Los Mas. Thiab Vaj Qhia kuj pub nws ua Tswv Qhia Liab.
Xyoo 1274, lub Koom Txoos ua Rooj Ncauj Lus nyob hauv lub nroog Lis Yoos, nyob Fab Kis teb. Vaj Qhia xa Npos Nas Vees Tus Las ua tus sawv nws chaw nyob hauv lub Rooj Ncauj Lus. Npos Nas Vees Tus Las ua dej nuj hnyav heev nws raug mob, nws tuag nyob Lis Yoos. Nws muaj 53 xyoos. Nws lub ntxa nyob Lis Yoos.
 

 

Add new comment

3 + 9 =