Zaj nyeem hnub tim 27 lub 6 hlis 2024 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 27 LUB 6 HLI 2024

HNUB NCO TXOG LEEJ NTSHIAB XIS LIS NYOB AS LES XAS NTIAS

COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO (MT 7: 21-29)

Kwv tij Hmoob sawv daws, ua cas hnub no Huab Tais Yes Xus hais tias cov tuav txog nws lub npe ua yaj saub, ntiab dab, thiab ua hwj huam yees ntxwv tsis yog cov yuav tau mus hauv Ntuj lub Ceeb Tsheej.

Tos Huab Tais Yes Xus hais li ntawd, vim tias muaj ntau tus lawv muab txoj kev ntseeg txog Yes Xus los ua chaw nrhiav lub hwj chim, ua chaw tiag taw mus txais lub koob meej. Lawv ua tub tshaj Ntuj Lus kom luag tej qhuas, lawv pab luag tej kom sawv daws nco lub txiaj ntsim. Lawv tsis yog ua kom Tswv Ntuj nto koob meej. Lawv ib txhia tseem siv Huab Tais Yes Xus lub npe los tsob hwb lawv lub siab ntshaw, lawv tseev kom Huab Tais Yes Xus ua raws li lawv lub siab nyiam.

Vim li ntawd, Huab Tais Yes Xus thiaj hais rau lawv cov ntawd tias “Kuv tsis paub nej, nej txav mus deb kuv.”

Kwv tij, peb yuav tau ceev faj txhob lam tau lam muab Huab Tais Yes Xus lub npe mus nrhiav noj nrhiav lub koob lub npe. Ntau zaus, dab phem siv peb lub siab ntseeg rov los ntxias peb kom ua txhaum rau Tswv Ntuj. Muaj tej yam peb hais tias yog haum Tswv Ntuj txoj cai, yog mus raws li Huab Tais Yes Xus cov lus qhia. Tab sis peb puas tau saib tias qhov ntawd puas mus raws li Tswv Ntuj lub siab nyiam tiag.

Piv li tias peb niaj hnub tawm rooj mus pab cov neeg txom nyem, tab sis nyob hauv peb lub cuab mas peb niaj hnub sib cav sib ceg. Piv li tias peb niaj hnub qhia lwm tus kom sis nyiam sis hlub, tab sis peb tsis muaj kev haum xeeb nrog peb cov kwv tij. Piv li tias peb yog ib tug tub tshaj Ntuj Lus tab sis peb tsis kam tsob hwb cov neeg ntseeg yog lawv tsis pub tus nqe zog rau peb.

Peb yuav ua zoo xyuam xim tiag tiag, peb yuav nquag thov Leej Ntuj Plig tuaj tshoj peb lub siab, kaj peb lub tswv yim kom pom kev, kom peb paub tias yam twg yog ua xis Tswv Ntuj siab, yam twg yog peb tab tom ua ywj peb siab.

Huab Tais Yes Xus hais tias “Tus yuav tau mus hauv Ntuj lub Ceeb Tsheej yog tus ua raws li kuv Txiv nyob saum ntuj lub siab nyiam.”