Zaj nyeem hnub tim 24 lub 6 hlis 2024 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 24 LUB 6 HLI 2024

HNUB HWM ZAM NTXUAV PLIG YUG LOS

COV LUS NYOB HAUV LUS KAS NTAWV MOO ZOO (LK 1: 57-66, 80)

Kwv tij Hmoob sawv daws, hnub no Koom Txoos Kav Tos Liv tshwj cia ua hnub hwm tus Ntxuav Plig hnub yug. Lub Moo Zoo thiaj hais txog thaum Zam yug los.

Zam yog Ntxas Kas Lias thiab Es Lis Xas Npes tus tub. Tus Tshiab Nkas Nplias tau yees tawm los rau Ntxas Kas Lias pom xyeem nyob hauv lub tsev teev Ntuj, thiab qhia txog yav tom ntej rau nws tias nws yuav yug Zam.

Thaum Zam loj hlob lawm, nws yuav coj cov kab ke yoo nyob ntawm ntug hiav txwv. Nws tsis haus kua txiv cawv, tsis haus cawv ntsim. Nws yuav noj kooj thiab haus zib ntab zib muv xwb. Zam yuav qhuab qhia ib tsoom neeg nyob ntug dej Yos Las Das. Zam tshaj tias “Nej hloov siab mog! Nej tig los yuav lub siab tshiab, vim ntuj lub Ceeb Tsheej los txog ze lawm. Kuv lub suab yog nyob hauv qhov zais ntshis, nej npaj txoj kev rau Huab Tais, nej yuav ua kom nws txoj kev ncaj tuaj.”

Muaj coob leej tau txais lub Cim Ntxuav ntawm Zam. Huab Tais Yes Xus thov kom Zam ua lub Cim Ntxuav rau nws.

Zam muaj peev xwm qhuab qhia tus vaj Hes Los uas nws yuav nws tus kwv tus poj niam. Vim li ntawd, Zam thiaj raug ntes txhos caug thov thiab nws raug txiav caj dab.

Huab Tais Yes Xus tau hais txog Zam tias “Tsis muaj ib tug Yaj Saub twg yuav loj dua Zam Ntxuav Plig.”

Kwv tij, Zam lub neej qhia rau peb tias peb ua neej nyob mas peb tsum muaj cuab kav ua tim khawv txog qhov tseeb, peb yuav tau nyiam qhov tseeb mus li.