Vaj Qhia Fas Ntshis Kus hais rau cov Txiv Plig nyob thoob ntiaj teb tias lub Koom Txoos yuav mus tsis tau yog tsis muaj koj.

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus tau sau ntawv rau cov Txiv Pig nyob thoob ntiaj teb tias kev txhim tsev teev Ntuj tshaj Ntuj Lus thiab cov uas tau txais lub Cim Ntxuav txhua leej muaj feem cuam koom cov hauj lwm tshaj lub Moo Zoo. Cov tsev teev Ntuj rais ua qhov chaw ntawm cov txais lub Cim Ntxuav, kom tau mus ua tub tshaj Ntuj Lus coob zuj zus tuaj thiab lawv rov los yam zoo siab. Kev ua li no yog ua kom sawv daws tau sib faib yam tshwj xeeb uas Tswv Ntuj tau ua nyob hauv nws cov pov thawj. 

Vaj Qhia sau nws tsab ntawv hnub tim 2 lub 5 hlis no.

Pom meej tias mloog lawm yog cov lus qub, vim qhov ntawd tsis ua kom tseeb tuaj. Lub Koom Txoos yuav mus tsis tau ntxiv, yog tsis muaj cov neeg muab nws tus kheej los ua nws cov hauj lwm qhia kev ntseeg.

Hauv Vaj Qhia tsab ntawv, Vaj Qhia tau hais txog 3 yam rau cov Txiv Plig hais txog kev txhim cov tsev teev Ntuj sib sau thiab ua tus tshaj Ntuj Lus. Thawj yam, yog qhov tias cov Txiv Plig coj lub neej raws nws cov hauj lwm tshaj Ntuj Lus, uas yog Leej Ntuj Plig Ntshiab tseb rau Tswv Ntuj haiv neeg. 

Yam ob, yog kev kawm thiab xyaum zej zog tej kev xav thiab txuj cia. Nrog zej zog sib tham nyob hauv Leej Ntuj Plig Ntshiab uas tau kawm los ntawm lub rooj sab laj cov Tswv Qhia lub 10 hli tsaib no. Yam kawg, Vaj Qhia txhawb nqa thiab hwm txhua yam uas cov Txiv Plig ua nyob hauv Leej Ntuj Plig Ntshiab thiab kev sib faib, kev ua kwv ua tij. Tej yam no yog tas cov Txiv Plig nrog rau lawv cov Tswv Qhia tib si.