Peb yuav tau xyaum raws li Tswv Ntuj hlub peb

Ua ntej yuav teev Ntuj raws zaj tus Tshiab xa xov nyob hauv Hnub Chiv lub Lis Piam 30 caij Nyob Nruab Xyoo, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus tau nthuav cov lus hauv lub Moo Zoo hnub no tias ‘yog peb tau ntsib Tswv Ntuj tim ntsej tim muag thiab zeem rau Tswv Ntuj kev nyiam lawm, peb thiaj yuav nyiam luag tej tau tiag tiag’.

Hnub Chiv tim 29 lub 10 hli 2023 no yog hnub qhib hauv lub Lis Piam 30 caij Nyob Nruab Xyoom, lub Moo Zoo nyob hauv Mas Tais Ntawv Moo Zoo (M 22: 34-40) yog thaum tus thoob xwm txoj cai tuaj nug Huab Tais Yes Xus saib txoj cai twg thiaj yog txoj cai loj tshaj.

Huab Tais Yes Xus teb rau nws tias “Koj yuav muab tas koj lub siab, tas koj tus ntsuj plig, tas koj lub tswv yim los nyiam Huab Tais koj tus Tswv Ntuj; koj yuav nyiam tus nyob ze koj ib yam nkaus li koj nyiam koj.”

Huab Tais Yes Xus lo lus teb no tsom ntsoov txog ob yam; nyiam Tswv Ntuj, kev sib rig ntawm nyiam Tswv Ntuj thiab nyiam tus nyob ze.

Qhov tiag mas peb tsum saib kev nyiam Tswv Ntuj yog thawj lo lus qhia vim Tswv Ntuj ua peb ntej tas txwv, Tswv Ntuj ua siab mos cia siab rau peb.

Cov ua me nyuam yoog raws niam txiv kev nyiam lawv li cas mas peb yuav yoog raws li Tswv Ntuj kev nyiam peb li ntawd. Qhov no yog muaj raws li Leej Ntshiab Paj Lug tau sau tias “Leej Pleev txoj kev nyiam taij peb tas zog” (2KLN 5: 14).

Peb muaj kev nyiam tseeb tiag tau, yog peb tim ntsej tim muag nrog Tswv Ntuj thiab zeem rau Tswv Ntuj kev nyiam peb. Yog li txhua txhua hnub peb yuav tau qhib siab rau Huab Tais Tswv Ntuj.

Lo lus qhia ob yog kev sib rig ntawm kev nyiam Tswv Ntuj thiab nyiam tus nyob ze, mas Vaj Qhia nthuav tias tseev kom peb nyiam peb cov kwv tij thiab nus muag mas peb thiaj yuav tsom tau Leej Txiv kev hlub. Peb yuav nyiam Tswv Ntuj uas neeg qhov muag pom tsis tau no nyob hauv kev nyiam peb cov kwv tij thiab cov nus muag uas neeg qhov muag pom tau.

Peb yuav nyiam zoo li no tau li cas? Thawj kauj ruam mas peb yuav tau yoog raws li Tswv Ntuj ua rau peb. Tsis yooj yim rau peb pib tshaim thawj ruam kom txhob nco txog lwm yam, tab sis peb yuav tau pib ua.

Peb yuav rov nug peb tus kheej tias ‘Kuv puas ua Huab Tais Tswv Ntuj tsaug rau qhov tias Huab Tais Tswv Ntuj xub nyiam kuv? Kuv puas hnov tias Tswv Ntuj hlub kuv, kuv puas ua Huab Tais Ntuj tsaug? Kuv puas ua tiag tsom txog Huab Tais Ntuj txoj kev hlub rau luag tej pom? Kuv puas npaj siab nyiam kuv cov kwv tij los cov nus muag?

Vaj Qhia taij leej niam Mab Liab pab thov Ntuj rau sawv daws tias ‘Niam Mab Liab, koj pab peb kom ua tau lub neej mus raws kev nyiam lo lus qhia nyob hauv peb txoj sia: yog kom peb txawj sib nyiam, thiab qhib siab txais Tswv Ntuj kev hlub peb.’