Xov Xwm Koom Txoos. Tim 15 lub 6 hlis 2024 (News from the world and the Church)

Xov Xwm Koom Txoos. Tim 15 lub 6 hlis 2024 (News from the world and the Church)

  • Dhaka : 11 xyoos ntawm Rana Plaza piam sij, tseem tsis tau muaj kev txiav txim hais txog ris lub txim txhaum.
  • Tus niam dej quaj rau kuv.
  • Tus thawj coj ntawm tib neeg kev ncaj ncees hauv lub Leej Haum Kuj, tsis txaus siab rau kev tua neeg tuag nyob hauv lub nroog Rafah. 
  • Vas Tis Kas sib cav txog kev tiv Nuclear ntawm lub Leej Haum Kuj.