ZAJ NYEEM NIAJAHNUB. Tim 23 lub 11 hli 2022 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 23 LUB 11 HLIS, HNUB NCO TXOG LEEJ NTSHIAB KOS LOOS NPAS
COV LUS NYOB HAUV LUS KAS NTAWV MOO ZOO (LK 21: 12-19)

Kwv tij Hmoob sawv daws, thaum nej hnov Huab Tais Yes Xus cov lus hais rau cov thwj tim li cov lus hauv hnub no, mas tej zaum nej yuav ntshai thiab yuav xav tias yog peb raws Huab Tais Yes Xus qab, es peb raug hiam raug txom nyem npaum li ntawd, ntshai peb yuav thim tsis raws Huab Tais Yes Xus mus ntxiv lawm.
Thaum Huab Tais Yes Xus hais cov lus no tas, yeej muaj ib co thwj tim tsis kam raws Huab Tais Yes Xus lawm tiag. Cov tseem nyob tsuas tshuav cov nyiam Huab Tais Yes Xus thiab tso siab rau Huab Tais Yes Xus xwb.
Kwv tij Hmoob sawv daws, nyob hauv peb lub neej mas peb pom tias txawm cov neeg tsis raws Huab Tais Yes Xus qab, los lawv puas leej ntsib kev txom nyem, puas leej raug nom tswv cov neeg muaj hwj chim iab hiam. 
Huab Tais Yes Xus cog lus rau cov neeg raws nws qab tias “tsis muaj ib txog plaub hau saum nej taub hau yuav ploj, nej ua siab ruaj kom tom thawj, ces nej yuav cawm nej txoj sia.” Yog li mas ua cas peb ho tsis tig los raws Huab Tais Yes Xus qab, ntseeg Huab Tais Yes Xus kom tom thawj.
Vim li ntawd mas kwv tij Hmoob sawv daws, hnub no peb thiaj thov caw nej tig los raws Huab Tais Yes Xus, tso siab rau Huab Tais Yes Xus, txhob tso nej txoj kev ntseeg pov tseg; mas thaum nej raug kev txom nyem ntsib kev iab kev hiam mas nej thiaj ris taus, nej thiaj muaj chaw vam khom tias txawm lawv tsim txom tau nej lub cev tsis kav lawv tsim txom tsis tau nej tus plig. Nyob zoo sawv daws.
 

Add new comment

2 + 17 =