ZAJ NYEEM NIAJAHNUB. Tim 19 lub 11 hlis 2022 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 19 LUB 11 HLIS, HNUB XYA LUB LIS PIAM 33 CAIJ NYOB NRUAB XYOO
COV LUS NYOB HAUV LUS KAS NTAWV MOO ZOO (LK 20: 27-40)

Kwv tij Hmoob sawv daws, nyob hauv cov Yus Das muaj 2 txoj kev ntseeg sib txawv loj; ib co ntseeg tias neeg tuag lawm yuav tsis sawv rov los, cov ntseeg li no yog cov Xas Dus Kais; ib co hais tias neeg tuag lawm yuav sawv rov los, yog cov Fas Lis Xas thiab tsoom pej xeem feem coob.

Hnub no cov Xas Dus Kais thiaj xav sim Huab Tais Yes Xus txog zaj kev sawv rov los saib Huab Tais Yes Xus yuav teb zoo li cas. 

Huab Tais Yes Xus cov lus mas lub ntsiab yog hais tias lub ntuj tiam no thiab lub ntuj fab lwm tiam zoo tsis sib xws, yog li mas txhob muab lub tswv yim nyob lub ntuj tiam no mus hais txog lub ntuj fab lwm tiam. 

Ib qho tuaj; lub ntuj tiam no neeg txawj tuag tab sis nyob rau fab lwm tiam mas neeg yuav sawv rov los, sawv daws yuav zoo xws li cov Tshiab thiab sawv daws yuav yog Tswv Ntuj me nyuam. Txhais tias thaum neeg tuag sawv rov los, mas lawv yuav yog lub tswv yim los ntsuj plig lawm xwb, tsis muaj lub cev nqaij, tsis muaj qhov yuav cais tias poj niam los txiv neeg xws li neeg ntiaj teb ntxiv lawm.

Kwv tij Hmoob, txawm tias nyob hauv nej lub zos, nej cov kwv tij txheeb ze; muaj tej zaj nej xav sib txawv, nej ntseeg tsis zoo tib yam, los thov kom nej txawj sib nyiam sib hlub, txawj sib pab, txawj tsim kev haum xeeb xwb, mas nej thiaj yuav ntsib kev thaj yeeb mog.

Add new comment

3 + 7 =