ZAJ NYEEM NIAJ HNUB. Tim 7 lub 9 hli 2022 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 7 LUB 9 HLIS, HNUB PEB LUB LIS PIAM 23 CAIJ NYOB NRUAB XYOO
COV LUS NYOB HAUV LUS KAS NTAWV MOO ZOO (LK 6: 20-26)

Kwv tij Hmoob, thaum nej hnov hais tias ‘koj txoj hmoov zoo’ mas nej xav li cas? Puas yog nej yuav yog tus muaj hmoo, puas yog tau yuav muaj nyiaj ntau, puas yog tus yuav tsis ntsib kev txom nyem.
Tab sis hnub no nej hnov Huab Tais Yes Xus hais tias ‘koj txoj hmoov zoo; vim koj pluag, vim koj tshaib, vim koj quaj, vim muaj neeg ntxub nej, ntiabnej, cem nej, xyav lus phem txog nej’, mas nej ho yuav xav li cas?
‘Txoj hmoov zoo’ Huab Tais Yes Xus hais mas yog ‘txoj hmoo’ Tswv Ntuj pub rau cov neeg txawj ua siab kaj thaum lawv ntsib kev txom nyem.
Yog tias nyob hauv peb lub neej, peb pluag pluag tsis muaj noj muaj hnav, peb niaj hnub quaj tu siab thiab niaj hnub yws ntuj yws teb, yws tias tos peb lub neej txom nyem li no mas vim Tswv Ntuj pub daib ntawv tsis zoo rau peb, vim peb txoj hmoo phem, los yog vim peb tej kev txhaum; mas peb puas yuav tau txais kev kaj siab, kev xyiv fab xws li Huab Tais Yes Xus hais.
Cov kwv tij, yog tias peb txom txom nyem, tsis muaj vaj tse zoo nrog luag nyob, tsis muaj ris tsho zoo nrog luag hnav, lub neej zoo tsis xws luag; tiam sis peb txaus siab, peb tsis muaj lub siab khib cov neeg tau zoo dua peb, mas nej xav tias peb lub siab puas yuav kaj.
Li ntawd mas kwv tij Hmoob sawv daws, txawm tias nej lub neeg yuav zoo tsis cuag lwm tus, nej lub neej yuav caum tsis cuag lawv, los nej raug luag thuam, luag cem, mas thov nej txhob tu siab, txhob rov muab txim rau nej txoj hmoo. Qhov nej yuav ua mas yog nej nrog lawv zoo siab thaum lawv tau zoo, nej zam txim rau lawv thaum lawv cem nej, nej thov Ntuj pub rau lawv, nej yuav ua Tswv Ntuj tsaug uas Tswv Ntuj pub cov xwv txheej txom nyem rau nej, nej yuav thov Leej Ntuj Plig qhib nej siab kom to taub txog Tswv Ntuj lub siab mog!
 

Add new comment

4 + 3 =