ZAJ NYEEM NIAJ HNUB. Tim 5 lub 8 hli 2022 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 5 LUB 8 HLI, HNUB RAU LUB LIS PIAM 18 CAIJ NYOB NRUAB XYOO
COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO (MT 16: 24-28)

Kwv tij Hmoob, hnub no peb ZOO TSWV ZOV YAJ xav muab 2 qib lus hauv Ntawv Moo Zoo los twm rau nej sawv daws mloog. Yog qib lus tias ‘yog leej twg xav los raws kuv, nws yuav tsum nrauj nws, nws yuav kwv nws tus ntoo cuam’, thiab qib lus tias ‘Neeg Leej Tub yuav nrog nws cov Tshiab los, nws yuav pauj rau nyias raws li nyias cov hauj lwm.’
Kwv tij Hmoob sawv daws, thaum peb txiav siab txais kev ntseeg Ntuj mas peb yuav tau nrauj peb thiab yeem kwv peb tus ntoo cuam. ‘Nrauj Peb’ mas yog kom peb txhob xav txog peb tus kheej xwb, peb yuav tau xav txog lwm tus thiab. Peb yuav tsum hlub thiab nyiam lwm tus xws li peb nyiam peb, peb yuav tau ua hauj lwm pab lwm tus xws li peb pab peb tsev neeg, peb ua dab tsi mas peb yuav nco txog lwm tus. ‘Kwv Peb Tus Ntoo Cuam’ yog kom peb txaus siab ris peb tej kev txom nyem, kev iab kev khwv, peb yuav tsis yws tsis nroo thaum peb lub neej raug xwv txheej los teeb meem loj, tab sis peb yuav ua tsaug rau qhov tias Tswv Ntuj pub kom peb tau koom nrog Huab Tais Yes Xus txais kev txom nyem.
Kwv tij Hmoob sawv daws, qib lus 2 mas yog Huab Tais Yes Xus qhia peb tias txog hnub txiav txim los yog hnub ntiaj teb kawg, peb yuav tau txais paj tshab los raug txim raws li cov hauj lwm peb tau ua thaum tseem muaj sia nyob. Peb tsis paub tias hnub ntawd yog hnub twg, yuav tuaj raug peb thaum twg, yog li peb thiaj yuav niaj hnub ua cov hauj lwm zoo; yog hlub lwm tus, nyiam lwm tus, pab lwm tus raws li peb ua tau. Peb Hmoob hais tias yog peb rov tsim koob hmoov rau peb.
Cov kwv tij, tsis muaj leej twg yuav pab tsim koob hmoov rau peb tau, tsuas yog peb xwb thiaj rov tsim koob hmoov tau rau peb. 
Li ntawd mas kwv tij Hmoob, hnub no peb tseem muaj sia nyob, mas peb kav tsij ua cov hauj lwm zoo rau lwm tus, tsam tag kis ho txog hnub txiav txim rau peb. Nyob zoo sawv daws.
 

Add new comment

8 + 0 =