ZAJ NYEEM NIAJ HNUB. Tim 4 lub 8 hli 2022 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 4 LUB 8 HLI, NCO TXOG LEEJ NTSHIAB ZAM VIAS NES
COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO (MT 16: 13-23)

Kwv tij Hmoob, lub Moo Zoo hnub no, nej pom tias thaum Huab Tais Yes Xus qhia rau cov thwj tim tias nws yuav mus txais lub txim tuag nyob Yes Lus Xas Les, mas cov thwj tim pib ntxhov siab, ces Pob Zeb thiaj rub Huab Tais Yes Xus tawm mus nrog tham twj ywm, thov kom Huab Tais Yes Xus txhob ua li ntawd. 
Pob Zeb cheem Huab Tais Yes Xus vim nws nyiam Huab Tais Yes Xus, vim nws tsis xav kom Huab Tais Yes Xus tuag. Tab sis lo lus Huab Tais Yes Xus hais rau Pob Zeb mas ua rau Pob Zeb ib ce txias tas, vim tsis yog Huab Tais Yes Xus ua raws li nws thov, tab sis yog Huab Tais Yes Xus cem nws ua Xas Tas; Huab Tais Yes Xus hais tias ‘Pob Zeb, qhov koj xav li ko mas yog koj xav raws li ntiaj teb neeg xav xwb, koj tsis xav li Tswv Ntuj xav. Koj puas paub, koj tab tom thaiv kuv kev, tsis pub kuv ua raws li txoj hauj lwm Leej Txiv kom kuv ua. Yam koj yuav ua mas yog mloog kuv thiab pab kuv kom ua tau raws li Leej Txiv txoj hauj lwm cia rau kuv ua.’
Cov kwv tij Hmoob, nyob hauv peb lub neej raws Huab Tais Yes Xus, mas muaj ntau zaus peb xav xws li Pob Zeb xav tiag. Piv txwv li peb pom ib tug neeg ntseeg rau siab ntso leg nws txoj kab xwm ua Xib Hwb qhia Ntuj kev cai rau cov ntseeg, tab sis nws lub neej pluag txom nyem tsis vam meej xws li lwm tus. peb pom li ntawd, peb hlub nws, peb xav pab nws ces peb hais rau nws tias ‘npawg! Kuv xav mas koj tso tseg txoj hauj lwm koj ua no mas, koj thiaj muaj sij hawm mus nrhiav noj nrhiav nyiaj xws li peb.’ Los peb yuav hais rau nws tias ‘npawg! Koj hais kom lub Koom Txoos pub nyiaj hli rau koj kom ntau dua qhov no mas! Yog lub Koom Txoos tsis kheev ces kav tsij tawm xwb os.’
Cov kwv tij, peb hais li ntawd, mas yeej yog vim peb hlub nws tiag tiag, tab sis yog peb xav li ntiaj teb neeg xav xwb, peb tab tom thaiv nws kev tsis pub nws ua Tswv Ntuj txoj hauj lwm. Yog peb xav li Tswv Ntuj xav mas peb yuav pab nws tsev neeg, nws lub neej, pab nws leg nws tej hauj lwm mas thiaj yog. 
Kwv tij Hmoob sawv daws, thaum nej ntsib tej yam xws li hais mas nej yuav thov Leej Ntuj Plig Ntshiab pub kev thoob tsib rau nej, lub tswv yim twg thiaj yuav yog mus raws li Tswv Ntuj xav. Nyob zoo sawv daws.
 

Add new comment

15 + 5 =