ZAJ NYEEM NIAJ HNUB. Tim 3 lub 8 hli 2022 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 3 LUB 8 HLI, HNUB PLAUB LUB LIS PIAM 18 CAIJ NYOB NRUAB XYOO
COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO (MT 15: 21-28)

Cov kwv tij, nej yuav hnov Huab Tais Yes Xus hais rau tus poj niam Kas Nas Has tias ‘koj lub siab ntseeg loj kawg, kom koj tau raws li koj lub siab xav’.
Kwv tij Hmoob sawv daws, Tswv Ntuj hlub txhua leej txhua tus neeg, txhua xeem lus txhua haiv, tsuas yog peb tsa ncauj taij thov xwb, ces Tswv Ntuj yuav pub rau peb xws li tus poj niam Kas Nas Has tau raws li nws lub siab xav. Tab sis thaum peb thov Tswv Ntuj mas peb tsum kub siab thov thiab ntseeg tiag tiag.
Muaj ntau zaus Tswv Ntuj yuav sim peb siab saib peb puas ntseeg tiag, peb puas tso siab rau Tswv Ntuj tiag tiag; muaj ntau zaus peb yuav tau tos lub sij hawm ntev Tswv Ntuj thiaj yuav pub rau peb raws li peb xav tau ntawm Tswv Ntuj.
Yog li mas kwv tij Hmoob sawv daws, peb ZOO TSWV ZOV YAJ xav kom nej yoog tus poj niam Kas Nas Has no tus yam ntxwv, thaum nej thov Ntuj mog.
Nej tsum ua siab tawv, siab ntev taij thov tiag tiag, nej yuav tau ntseeg ti txha tias Tswv Ntuj hlub nej, nyiam nej, Tswv Ntuj yuav pub rau nej raws li nej lo lus thov. 
Nej txhob ua tus neeg tsa ncauj thov ib ob lwm xwb, tsis pom Tswv Ntuj teb ces nej cia li tsum, tsis tso siab rau Tswv Ntuj lawm.
Nco ntsoov txog zaj tus poj niam Kas Nas Has hauv hnub no mog. Nyob zoo sawv daws.
 

Add new comment

5 + 11 =