ZAJ NYEEM NIAJ HNUB. Tim 3 lub 10 hli 2022 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM NIAJ HNUB Tim 3 lub 10 hli 2022
Lo lus pab xav tswv yim.
Cov His Xas Lais ntxub cov Xas Mas Lias, tab sis thawj tug Leej Choj His Xas Lais ntsib tus Les Vis uas yog neeg His Xas Lais mas nws tsis kam pab, vim nws ntshai tsam txhaum txoj cai. Kov tus Les Vis cov ntshav lawm, ces yuav lo txhaum mus li. Tus His Xas Lais tim ob kuj ua tib yam li ntawd, tab sis tus Xas Mas Lias siab zoo nws pom tus His Xas Lais uas raug luag ntxub, nws tig los pab. Yes Xus cov lus no raug cov His Xas Lais thiab tus kws txoj cai siab. Kev coj txoj cai nruj ua kom yus tsis tau pab thiab ua zoo rau luag tej. Ces zoo li kev ua ib tug neeg His Xas Lais tsis muaj qab hau dab tsi, yog tias yus yuav hlub lwm tus neeg los yog lwm haiv neeg tsis tau. Kev sib nyiam sib hlub nyob hauv txoj kev nqis tes pab luag tej thiaj yog txoj cai zoo tiag. 

Add new comment

3 + 16 =