ZAJ NYEEM NIAJ HNUB. Tim 29 lub 9 hli 2022 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 29 LUB 9 HLIS, UA HMOOV THAWJ 3 TUG TSHIAB MIV KAS, NKAS NPLIAS THIAB LAS FAIS
COV LUS NYOB HAUV ZAM NTAWV MOO ZOO (Z 1: 47-51)

Kwv tij Hmoob, Tswv Ntuj 3 tug thawj Tshiab Miv Kas, Nkas Nplias, thiab Las Fais mas lawv nyias muaj nyias txoj kab xwm ua. Miv Kav yog tus Tshiab ntaus rog nrog cov dab ntxias neeg, Nkas Nplias yog tus xa Tswv Ntuj kev xyiv fab tauj rau ntiaj teb neeg, thiab Las Fais yog tus ua peb kwv luag. Li ntawd, hnub no yogh nub ua hmoov txog 3 tug thawj Tshiab mas peb cov ntseeg yuav vam txog lawv pab peb kom peb muaj zog tawm tsam dab phem kev haub ntxias, kom peb muaj cu  ab kav tawm mus tshaj Tswv Ntuj kev nyiam kev xyiv fab rau lwm tus, thiab kom peb zoo siab pab peb cov kwv tij xws li 3 tug Tshiab no. Nyob zoo sawv daws.
 

Add new comment

1 + 0 =