ZAJ NYEEM NIAJ HNUB. Tim 28 lub 7 hli 2022 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 28 LUB 7 HLI, HNUB TSIB, LUB LIS PIAM 17 CAIJ NYOB NRUAB XYOO
COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO (MT 13: 47-53)

Kwv tij Hmoob sawv daws, zaj paj lug hauv hnub no mas Huab Tais Yes Xus hais tias Ntuj lub Ceeb Tsheej zoo li lub vas puav ntses uas mag tau ntau hom nyob hauv dej. Thaum thau lub vas tawm los mas cov Tshiab mam xav yuav cov ntses zoo xwb.
Yog nej nyiam yos ntses raws hav dej mas nej yuav pom tias thaum peb ntaus ib vag rau hauv hav dej mas yuav tau ntau yam; muaj tsiaj hav dej thiab tog khaub xws li Huab Tais Yes Xus hais tiag.
Nyob hauv zaj paj lug no mas lub vas muaj ntau tsav ntses mas piv tau rau lub Koom Txoos uas muaj ntau hom neeg, cov zoo cov phem, cov siab ncaj thiab cov nkhaus. Tas txhua tus neeg nyob hauv qab ntuj no mas Huab Tais Yes Xus hu lawv kom los nyob hauv lub Koom Txoos, los txais Ntuj lub txiaj ntsim cawm neeg. 
Nyob ntawm peb xaiv, saib peb yuav ua ntses los peb yuav xaiv ua tog khaub cia rau cov Tshiab muab pov hlawv hauv cov hluav taws.
Nyob zoo sawv daws.
 

Add new comment

2 + 15 =