ZAJ NYEEM NIAJ HNUB. Tim 27 lub 7 hli 2022 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 27 LUB 7 HLI, HNUB PLAUB LUB LIS PIAM 17 CAIJ NYOB NRUAB XYOO
COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO (MT 13: 44-46)

Cov kwv tij, Huab Tais Yes Xus hais zaj paj lug Ntuj lub Ceeb Tsheej zoo li lub hlaws npliag deg mas tej zaum peb cov Hmoob yuav tsis to taub pes tsawg, tab sis lub hub nyiaj faus hauv daim teb mas peb yuav to taub zoo dua, vim peb Hmoob yeej ib txwm nyiam khaws tej nyiaj txiag cia hauv lub hub ces muab faus cia hauv tej qab txag qab tsev.
Cov kwv tij, Huab Tais Yes Xus hais tias yog muaj ib hnub peb lam mus khawb pom tej lub hub nyiaj, mas peb yuav zoo siab heev, tab sis peb yuav cia li thau nqa los tsev xwb mas puas yuav tau? Kawg tus tswv teb los tswv chaw yuav ua plaub rau peb, nws yuav tsis cia peb nqa lub hub nyiaj tawm los.
Kawm peb yuav tau rho nyiaj yuav daim teb lost haj chaw ntawd ua peb tug, mas peb thiaj muaj cai hais tau tias lub hub nyiaj ntawd yog peb tug, yog peb li.
Yog vim li no mas Huab Tais Yes Xus thiaj hais tias thaum ib tug neeg nrhiav tau lub hub nyiaj, nws thiaj muag nws lub cuab tam kom tau me ntsis peev los yuav daim teb muaj lub hub nyiaj faus cia ntawd.
Ntuj lub Ceeb Tsheej mas zoo li ntawd tiag.
Hnub no peb pom Ntuj lub Ceeb Tsheej lawm, peb yuav ua li cas thiaj yuav tau txais Ntuj lub Ceeb Tsheej ua peb tug mas? Kawg muab peb lub cuab tam muag kom tau nyiaj los yuav xwb.
Peb lub cuab tam peb tsum tau muag tawm yog dab tsi? Yog ntiaj teb kev ntsaw, yog ntiaj teb kev qias, yog cov hauj lwm coj peb mus poob hauv kev txhaum raws li Koom Txoos tau qhia peb; yog 7 yam no: muab hlob, cuaj khaum, ntxias luag ua plees, npau taws, khib, hu dab, tub nkeeg.
Kwv tij Hmoob, nej yuav muag cov cuab tam no tawm hauv nej siab, nej yuav muab tus nqi mus muas Ntuj lub Ceeb Tsheej los ua nej lub cuab tam mog.
Nyob zoo sawv daws.
 

Add new comment

11 + 0 =