ZAJ NYEEM NIAJ HNUB. Tim 23 lub 6 hlis 2022 (Daily reflection)

TIM 23 LUB 6 HLI, HNUB TSIB LUB LIS PIAM 12 CAIJ NYOB NRUAB XYOOS
COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO (MT 7: 21-29)

Cov kwv tij Hmoob, lub Moo Zoo hnub no Huab Tais Yes Xus tau hais meej tseeb kawg tias tsis yog txhua tus neeg paub Huab Tais Yes Xus yuav tau mus saum Ntuj Ceeb Tsheej, tus yuav tau mus hauv Ntuj Ceeb Tsheej yog tus ua raws li Tswv Ntuj lub siab nyiam.
Hais txog tus paub Huab Tais Yes Xus zoo tshaj sawv daws, mas yog tus dab ntxias neeg los peb hais tias ‘Xas Tas’. 
Ua cas Xas Tas twb paub Huab Tais Yes Xus zoo tab sis nws ho nyob hauv cov hluav taws kub tsis txawj tuag mus tas ib txhis?
Vim Xas Tas tsis ua raws li Leej Txiv Tswv Ntuj lub siab nyiam, Xas Tas ntxub txhua yam Tswv Ntuj tsim los, nws xav ua ywj nws siab.
Yog li peb yuav ua li cas thiaj yuav xis Tswv Ntuj siab nyiam?
Kom peb nco tias Tswv Ntuj yog kev nyiam, ces peb yuav tau nyiam lwm tus, hlub lwm tus, khuv leej lwm tus. Thaum peb muaj lub siab nyiam, hlub thiab khuv leej lwm tus, mas peb thiaj yuav txawj ua zoo rau lawv thiab txawj zam rau lawv.
Kwv tij Hmoob, tshuav ib yam peb yuav ua kom xis Tswv Ntuj siab. Yam ntawd, yog peb txhob yuam kom Tswv Ntuj ua raws li peb lub siab ntshaw. Peb ua dab tsi, peb thov dab tsi, yog tsis tau raws peb xav mas peb txhob yws txhob nroo Tswv Ntuj, peb yuav xav tias tos peb tsis tau raws li xav, yog vim Leej Txiv Tswv Ntuj tsis pom zoo yuav pub rau peb nyob rau lub sij hawm ntawd, los yog nws npaj ib yam zoo tshaj ntawd tseg cia rau peb lawm.
Thov kom peb sawv daws txawj ua cov hauj lwm kom xis peb Leej Txiv Tswv Ntuj siab nyiam mog.
 

Add new comment

3 + 4 =