Zaj nyeem niaj hnub tim 21 lub 1 hlis 2023 (Daily reflection)

Zaj nyeem hnub tim 21 lub 1 hlis 2023. Hnub nco txog Leej Ntshiab As Nyes
Cov lus nyob hauv Mas Kos Ntawv Moo Zoo (MK 3: 20-21)

Kwv tij Hmoob sawv daws, lub Moo Zoo hnub no yog ib zaj luv luv xwb, tiam sis muaj lub ntsiab ntuas peb tob ntau yam.
Lub Moo Zoo piav tias muaj neeg tuaj ntsauv Huab Tais Yes Xus coob heev, tej zaum mas yog muaj ib txhia coj lawv cov neeg mob tuaj rau Huab Tais Yes Xus kho, ib txhia mas tej zaus lawv xav pom tias Huab Tais Yes Xus ua hwj huam zoo li cas, los tej zaus ib txhia xav tau mloog Huab Tais Yes Xus cov lus, los yog ib txhia lawv xav mus qhuas tus neeg muaj suab nto npe nyob hauv lawv lub zos. Ces cov neeg thiaj tuaj coob coob li ntawd, ua rau Huab Tais Yes Xus thiab cov thwj tim tsis xyeej noj mov.
Lub Moo Zoo piav ntxiv tias Huab Tais Yes Xus cov neeg hnov thiab pom tias muaj neeg tuaj vij Huab Tais Yes Xus coob npaum ntawd ua rau Huab Tais Yes Xus tsis muaj ib lub sij hawm los txog hauv nws lub tsev, los xyuas nws cov neeg txheeb ze li, lawv thiaj hais rau sawv daws tias yog Huab Tais Yes Xus tsis meej pem lawm.
Cov kwv tij, peb pom tias Huab Tais Yes Xus siv tag nrho nws lub sij hawm los leg nws txoj hauj lwm, nws tsis yws los yog hais rau zeej tsoom tias ‘cia kuv mus so me ntsis tso, es nej mam coj nej cov neeg tuaj cuag kuv.’ Tiam sis Huab Tais Yes Xus saib tas sawv daws tseem ceeb dua thiab muaj qab hau dua nws lub sij hawm so. Huab Tais Yes Xus ua hauj lwm tsob hwb sawv daws tsis yog cia lawv los tsob hwb nws. Huab Tais Yes Xus xav txog tsoom sid tuaj ntsauv tuaj thov kev pab ntawm nws ua ntej qhov nws yuav xav txog nws tus kheej.
Cov kwv tij, peb hais tias ‘kuv tsis muaj sij hawm pab koj, kuv tsis muaj sij hawm ua qhov hauj lwm no, kuv tsis muaj sij hawm mloog koj tham’. Peb feem coob xav zoo li ntawd, tab sis hnub no Huab Tais Yes Xus xav kom peb kawm ntawm nws, muab tag nrho koj lub sij hawm los ua cov hauj lwm muaj qab hau, muaj txiaj ntsim, ua cov hauj lwm Tswv Ntuj xav kom koj ua.
Txawm tias tej zaus qhov yus ua ntawd, yuav muaj neeg lwm tus cav los yog tsis pom zoo, los thov kom yus txhob qaug zog, txhob tso pov tseg, yog tias qhov yus tab tom ua ntawd, yog ua los pab lwm tus, ua los cav txog Tswv Ntuj. Nyob zoo sawv daws.
 

Add new comment

4 + 14 =