ZAJ NYEEM NIAJ HNUB. Tim 2 lub 8 hli 2022 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 2 LUB 8 HLI, HNUB PEB LUB LIS PIAM 18 CAIJ NYOB NRUAB XYOO
COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO (MT 14: 22-36)

Kwv tij Hmoob sawv daws, peb ua neej nyob hauv lub ntiaj teb no ces zoo xws li lub nkoj nyob hauv plawv dej ntuj. Peb ntsib ntau yam xwv txheej, ntau yam teeb meem xws li lub nkoj raug cua daj cua dub, raug dej ntuj ntsawj. Yog peb tso siab rau Tswv Ntuj, yog peb cia Huab Tais Yes Xus los nyob hauv peb lub neej, mas peb yuav tsis ntshai cov xwv txheej tuaj nphav tuaj raug peb xws li hnub no thaum cov thwj tim lawv caij nkoj nyob hauv dej ntuj, lawv ntsib cua daj cua dub ua rau lub nkoj yuav tog, tab sis thaum lawv pom Huab Tais Yes Xus ua rau lawv siab loj, Huab Tais Yes Xus nce los saum lub mkoj ces cua daj cua dub cia li nres, dej ntuj rov tus yees.
Kwv tij Hmoob sawv daws, niaj hnub mas nej yuav qhib nej lub qhov rooj cia Huab Tais Yes Xus los nyob hauv nej mog, nej yuav thov Leej Ntuj Plig Ntshiab los tshoj nej siab, coj nej kev ua neej mas nej thiaj yuav muaj zog tawm tsam cov xwv txheej hauv nej lub neej. Nej yuav tso siab rau Huab Tais Yes Xus, mas nej thiaj yuav tsis tog rau hauv tej teeb meem tuaj cuam tshuam rau nej lub neej mog. Nyob zoo sawv daws.
 

Add new comment

11 + 8 =