ZAJ NYEEM NIAJ HNUB. Tim 19 lub 10 hli 2022 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 19 LUB 10 HLI, NCO TXOG LEEJ NTSHIAB PAJ LUG HWM NTOO CUAM
COV LUS NYOB HAUV LUS KAS NTAWV MOO ZOO (LK 12: 39-48)

Cov kwv tij Hmoob sawv daws, Huab Tais Yes Xus hais tias peb ua neej nyob hauv lub ntiaj teb no mas peb yuav npaj kom txhij, vim peb tsis paub tias lub caij peb tso lub ntiaj teb no tseg yog thaum twg.
Peb yuav npaj dab tsi? Huab Tais Yes Xus hais ntxiv tias “Leej twg yog tus tub txib pheej xeeb thiab xyuam xim, tus tswv yuav tsa nws saib cov tub zog” thiab hais ntxiv tias “Yog thaum tus tswv rov los, nws pom tus tub txib tab tom lis nws tej dej num, mas tus tub txib no txoj hmoov yuav zoo.”
Yog li mas peb thiaj paub tias yam Huab Tais Yes Xus qhia peb npaj kom txhij, thiaj yog peb yuav ua neeg pheej xeeb los yog ua neeg ncaj ncees thiab xyuam xim ua txoj hauj lwm Tswv Ntuj hais kom peb ua.
Peb paub ntsoov tias yam Tswv Ntuj hais kom peb ua mas yog nyiam cov neeg nyob ib puag ncig peb, hlub lawv, khuv leej lawv, ua cov hauj lwm pab lawv, ua ncaj rau sawv daws.
Cov kwv tij Hmoob, nej yuav ua li cov lus hauv hnub no mog! Nej yuav xav ntsoov tias hnub no yogh nub kuv tus tswv yuav rov los, mas nej thiaj yuav xyuam xim lis cov dej num Tswv Ntuj hais kom nej ua mog! Nyob zoo sawv daws.
 

Add new comment

2 + 6 =