Zaj nyeem niaj hnub tim 19 lub 1 hlis 2023 (Daily reflection)

Zaj nyeem hnub tim 19 lub 1 hlis 2023. Hnub Tsib lub lis piam 2 caij Nyob Nruab Xyoo.
Cov lus nyob hauv Mas Kos Ntawv Moo Zoo (MK 3: 7-12)

Cov kwv tij Hmoob, lub Moo Zoo hnub no piav rau peb pom tias tom qab Huab Tais Yes Xus kho cov neeg muaj mob, ua rau muaj neeg coob hnov txog tej xwm no ces lawv tuaj ntau tham tsam tuaj nrhiav Huab Tais Yes Xus, kom lawv tau nphav tau kov Huab Tais Yes Xus, ces lawv yuav dim hauv lawv txoj kev txom nyem.
Vim neeg coob dhau ces Huab Tais Yes Xus thiaj nce mus nyob saum lub nkoj, kom neeg txhob tsuj nws.
Kwv tij, Leej Ntshiab Mas Kos tus sau cov lus hauv lub Moo Zoo hnub no tsis piav tias Huab Tais Yes Xus tau kho lawv, los yog qhuab qhia lawv. Tab sis yog peb nyeem txuas mus, peb yuav pom tias muaj ib lwm, Huab Tais Yes Xus nce mus zaum saum lub nkoj qhia lawv.
Hnub no Leej Ntshiab Mas Kos tsuas piav tias cov dab tsis huv pom Yes Xus, ces lawv khoov ti av qw tias ‘koj yog Tswv Ntuj Leej Tub!’, ces Huab Tais Yes Xus hais lus rau cov dab kom txhob hais qhia rau sawv daws xwb.
Kwv tij Hmoob sawv daws, tej zaus yog vim lawv cov tuaj no lawv hnov tias Huab Tais Yes Xus muaj hwj huam pab tau lawv dim hauv kev txom nyem, lawv tsuas xav tau kev cawm xwb, lawv tsis muaj siab ntseeg tiag, ces lub Moo Zoo thiaj tsis piav tias Huab Tais Yes Xus tau kho lawv los yog hais lus qhia dab tsi rau lawv.
Yog peb muab tig rov los rau hauv peb, niaj hnub no peb raws Huab Tais Yes Xus qab, peb hais tias peb yog Huab Tais Yes Xus cov thwj tim, mas yog vim peb xav khiav kom dim tej kev txom nyem, khiav kom dhau Hmoob tej kev cai khi peb cia, los yog peb yeej ntseeg tiag tiag, tso siab rau Yes Xus ua peb tus Huab Tais, peb yuav raws nws qab coj raws li nws cov lus qhia.
Kwv tij Hmoob, peb xav kom nej ua tus neeg ntseeg tiag, tsis yog khiav teeb meem khi nej los coj lub npe tias ‘neeg ntseeg’ tab sis nyob hauv lub siab twb tsis ntseeg. Yog li mas ua ntej nej yuav ntseeg, nej yuav tau kawm kom paub Tswv Ntuj cov lus, paub Tswv Ntuj lub siab tso, nej mam txiav siab ntseeg. Ntawm peb cov twb ua neeg ntseeg lawm, peb yuav niaj hnub soj ntsuam peb lub siab tias peb vam txog dab tsi nyob hauv txoj kev ntseeg, peb puas niaj hnub ua raws li Huab Tais Yes Xus cov lus hais rau peb.
Nyob zoo sawv daws.

Add new comment

13 + 0 =