ZAJ NYEEM NIAJ HNUB. Tim 18 lub 10 hli 2022 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 18 LUB 10 HLI, UA HMOOV LEEJ NTSHIAB LUS KAS TUS SAU NTAWV MOO ZOO
COV LUS NYOB HAUV LUS KAS NTAWV MOO ZOO (LK 10: 1-9)

Kwv tij Hmmob sawv daws, hnub no Koom Txoos ua hmoov Leej Ntshiab Lus Kas. Lus Kas yog ib tug neeg ntseeg tau sau txog Yes Xus lub Moo Zoo thiab yog tus sau phau ntawv piav txog cov Hauv Paus Xa Lus tej hauj lwm uas peb hais tias phau ntawv Hauj Lwm.
Leej Ntshiab Lus Kas yog kws tshuaj, nws yog Leej Ntshiab Paj Lug li thwj tim, thiab tau nrog Leej Ntshiab Paj Lug mus tshaj lub Moo Zoo thiab mus nyob hauv lub tuam ceeb Los Mas.
Thaum Leej Ntshiab Lus Kas sau nws phau ntawv Moo Zoo mas nws xav qhia cov nyeem kom paub txog Huab Tais Yes Xus lub neej thiab Tswv Ntuj txoj kev hlub cov neeg txom nyem muaj lub zog me, cov neeg txhaum. 
Lus Kas sau tias ua ntej Huab Tais Yes Xus yuav yug mas Tswv Ntuj tau npaj txoj kev zoo li cas, thaum Huab Tais Yes Xus yug ne ho muaj cov xwm dab tsi tshwm tuaj, thiab thaum Huab Tais Yes Xus nce mus saum Ntuj yog zoo li cas. Lus Kas sau tej yam no cia tag nrho.
Leej Ntshiab Lus Kas xav kom cov nyeem nws phau ntawv Moo Zoo to taub txog Tswv Ntuj lub siab hlub neeg mas nws thiaj sau piav txog Huab Tais Yes Xus cov paj lug, xws li tus Xas Mas Lias siab zoo, leej txiv siab zoo thiab tus tub loj leeb, tus nplua nuj thiab tus pluag Las Ntxas Lis, tus sau se hu ua Xas Kais thiab ntau zaj ntxiv uas tsom txog Tswv Ntuj lub siab hlub cov neeg txom nyem cov neeg zeej tsoom tsis muab qab hau rau.
Yog peb nyeem hauv Lus Kas phau ntawv Hauj Lwm mas peb yuav pom tias Lus Kas piav txog Paj Lug kev hloov siab tshiab txog 3 lwm, ces peb thiaj to taub tias Tswv Ntuj tshoj Leej Ntshiab Lus Kas kom nws sau cov ntawv piav txog Tswv Ntuj lub siab hlub neeg, thiab cov neeg txhaum tu siab rau lawv cov txhaum, lawv hloov siab tshiab mas lawv yuav tau txais txoj kev nyiam kev hlub los ua lawv lub cuab tam.
Yog li mas cov kwv tij Hmoob sawv daws, hnub no Koom Txoos ua hloov Leej Ntshiab Lus Kas mas xav kom peb sawv daws xyaum ua tus muaj lub siab hlub, khuv leej lwm tus, peb yuav thov Tswv Ntuj xa peb mus sau Tswv Ntuj cov qoob thiab peb yuav kho cov neeg mob hauv sab ntsuj plig kom lawv zoo, peb yuav hais rau lawv tias ‘Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej los txog ze lawm. Nej tig los yuav lub siab tshiab mog!’ Nyob zoo sawv daws.
 

Add new comment

2 + 16 =