Zaj nyeem niaj hnub tim 18 lub 1 hlis 2023 (Daily reflection)

Zaj nyeem hnub tim 18 lub 1 hlis 2023. Hnub Plaub lub lis piam 2 caij Nyob Nruab Xyoo.
Cov lus nyob hauv Mas Kos Ntawv Moo Zoo (MK 3: 1-6)

Kwv tij Hmoob, lub Moo Zoo piav tias thaum txog hnub xas npas tos, los yog cov Yus Das hnub so, Huab Tais Yes Xus nrog tsoom sid mus sib txoos mloog Tswv Ntuj Lo Lus nyob hauv lub tsev txoos, Huab Tais Yes Xus pom tias nyob ntawd muaj ib tug neeg qhuav tes. Huab Tais Yes Xus xav pab nws tab sis nws thiab xav qhia sawv daws kom paub tias Tswv Ntuj kev nyiam tsis muaj hnub so, cov hauj lwm pab lwm tus yuav ua tau txhua lub sij hawm, ces Huab Tais Yes Xus thiaj pab tus qhuav tes kom nws txhais tes rov ua tau zog tuaj zoo li qhov qub.
Cov kwv tij, peb yog cov neeg ntseeg txog Huab Tais Yes Xus, peb yuav tau yoog raws Huab Tais Yes Xus tus piv txwv no thiab khaws cov lus hauv hnub no coj mus cog cia hauv nruab siab.
Huab Tais Yes Xus lo lus yog lo tias ‘Hnub caiv, puav kheev kom ua qhov zoo los cia ua qhov phem; hnub so, puav kheev cia cawm ib txog sia los txo ib txog sia.’
Nyob zoo sawv daws.
 

Add new comment

3 + 1 =