Zaj nyeem niaj hnub tim 17 lub 1 hlis 2023 (Daily reflection)

Zaj nyeem hnub tim 17 lub 1 hlis 2023. Hnub nco txog Leej Ntshiab As Nthos Nyus.
Cov lus nyob hauv Mas Kos Ntawv Moo Zoo (MK 2: 23-28)

Kwv tij Hmoob sawv daws, thaum Huab Tais Yes Xus thiab nws 5 tug thwj tim hla ib thaj nplej, mas cov thwj tim de tej hnab nplej los ntxais, los zom noj taug kev. Hnub ntawd yog Hnub Xas Npas Tos, uas yog cov Yus Das hnub caiv, hnub so, hnub qee rau Tswv Ntuj, yog hnub ntshiab. Cov Fas Lis Xais taug kev pom, lawv thiaj yws tej ntawd rau Huab Tais Yes Xus, lawv xav kom tsis txhob muaj neeg hla lawv txoj cai.
Muab hais los mas zoo li teb chaws txoj cai lij choj tswj lawv haiv neeg kom txhob ua tej yam txhaum kev cai, tsim nyog sawv daws yuav tsum coj. Tab sis Huab Tais Yes Xus lo lus teb rau lawv mas yog lo tias ‘Ntuj tsim hnub Xas Npas Tos rau neeg, tsis yog tsim neeg rau Hnub Xas Npas Tos.’
Lo lus no kuj zoo li lub teb chaws tsa tej txoj cai lij choj los tswj sawv daws kom txoj cai no muaj txiaj ntsim muaj qab hau rau lawv haiv neeg, tsis yog yuav coj los txov lawv hais neeg los yuam lawv haiv neeg. 
Huab Tais Yes Xus xav kom peb to taub mas nws thiaj hais txog thaum Das Vis thiab cov kwv luag tshaib tshaib plab, lawv tau muab cov ncuav txi Ntuj noj kom tau cawm lawv siav tias ua cas lawv ua tau li ntawd.
Cov kwv tij, lub teb chaws tej kev cai lij choj mas yeej yog txoj cai zoo, yog txoj cai tsa los pab sawv daws kom ua ib tug neeg zoo, ua mus raws txoj kev sib nyiam sib hlub. Peb txhob yuam kev tias Huab Tais Yes Xus qhia kom peb khaj cai, qhia kom peb hla tej txoj cai. Qhov Huab Tais Yes Xus qhia mas yog kom peb txhob muab txoj cai los ua txoj hlua khi peb cia kom txhob ua hauj lwm zoo xwb. Nyob zoo sawv daws.
 

Add new comment

14 + 1 =