ZAJ NYEEM NIAJ HNUB. Tim 16 lub 7 hli 2022 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 16 LUB 7 HLI, MAB LIAB YEES TAWM SAUM ROOB NKAS KES
COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO (MT 12: 14-21)

Kwv tij Hmoob sawv daws, yuav muab lo lus hauv hnub no twm li cas zoo. Kuv thov hais ob peb lo lus li no cia rau nej coj mus xav. Tswv Ntuj tsim tib neeg los nyob rau lub qab ntuj no, Tswv Ntuj nyiam sawv daws, thiab sawv daws puav leej muaj qab hau rau Tswv Ntuj. Tswv Ntuj saib sawv daws sib luag zos. Peb sawv daws puav leej yog cov neeg Tswv Ntuj tau xaiv tau qee cia ua nws tug. Tos kuv hais li no, vim nej thiab kuv, peb twb pom tias Tswv Ntuj tau xa nws Leej Tub twm zeej tuaj tuag saum Ntoo Cuam kom tau txhiv ntiaj teb neeg sawv daws hauv kev txham. 
Kwv tij Hmoob sawv daws, nej coj mus xav mog! Puas tsim nyog nej yuav rov tig los nrhiav Tswv Ntuj los zeem Tswv Ntuj ua nej tus Huab Tais, ua nej txoj sia tus tswv.
 

Add new comment

1 + 1 =