Zaj nyeem niaj hnub tim 16 lub 1 hlis 2023 (Daily reflection)

Zaj nyeem hnub tim 16 lub 1 hlis 2023. Hnub Ob lub lis piam 2 caij Nyob Nruab Xyoo.
Cov lus nyob hauv Mas Kos Ntawv Moo Zoo (MK 2: 18-22)

Kwv tij sawv daws, hais txog kev yoo mov, mas peb cov neeg ntseeg yeej paub tias yuav yoo mov nyob hauv Hnub Rau Ntshiab kom peb tau tu siab rau peb kev txhaum, mas peb thiaj yuav hloov siab tshiab thiab npaj lub siab kom ntshiab txaus txais Hnub Hla tuaj yuav txog. 
Nyob hauv cov Yus Das kev cai mas kev yoo mov yog kev tu siab thiab kev them txim, mas thiaj muaj ib lub caij tas cov Yus Das yoo mov.
Thaum txog lub caij yoo mov ntawd, lawv yoo tab sis Huab Tais Yes Xus thiab nws cov thwj tim tsis yoo, mas lawv thiaj tsis to taub txog qhov Huab Tais Yes Xus lawv coj no. Lawv thiaj tuaj num saib yog vim li cas.
Huab Tais Yes Xus cov lus mas nws tsuas hais tias nyob hauv lub caij yoo ntawd, yog muaj ib rooj tshoob mas lawv yuav tsis yoo vim tus nraug vauv tseem nrog lawv nyob ua kev lom zem, tab sis thaum rooj tshoob dhau, nraug vauv lawv rov mus tas, mas sawv daws yeej yuav rov yoo mov tiag.
Zaj no mas yog Huab Tais Yes Xus ua paj lug hais txog nws thiab hais txog cov ntseeg hauv lub Koom Txoos. Lawv yeej yuav yoo mas, tab sis tsis tau txog cai xwb.
Huab Tais Yes Xus kuj hais ntxiv tias tsis muaj leej twg ntxiv ib daim ntaub tshiab rau lub khaub tsho tshaj sab, tsis muaj leej twg ntim cawv tshiab rau hauv ib co hnab tawv qub.
Yog li Huab Tais Yes Xus cov thwj tim tseem yoo mov tab sis lawv txoj kab ke yuav tsis zoo li cov Yus Das txoj kab ke. Peb cov Hmoob ntseeg Ntuj tej kab ke thiaj yuav txawv cov coj dab qhuas txoj kab ke tiam sis tseem yog Hmoob kab lis kev cai.
Nyob zoo sawv daws.
 

Add new comment

1 + 2 =