ZAJ NYEEM NIAJ HNUB. Tim 15 lub 9 hli 2022 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 15 LUB 9 HLIS, HNUB NCO TXOG NIAM MAB LIAB KEV MOB SIAB
COV LUS NYOB HAUV ZAM NTAWV MOO ZOO (Z 19: 25-27)

Kwv tij Hmoob sawv daws, hnub no peb yuav nco txog niam Mab Liab kev mob siab. Yog nco tau mas peb yuav pom tias thaum Yos Xes thiab Mab Liab cov tus me nyuam Yes Xus mus cev rau TSwv Ntuj hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj, mas tus yawg laus Xis Mes Oos tau ua yaj saub hais rau Mab Liab tias “Mab Liab, muaj ib hnub mas ib rab ntaj yuav hno koj tus plig, kom xwv tej lus uas coob leej xav tuaj nruab siab tawm los rau sawv daws pom.”
Thaum Mab Liab hnov cov lus no mas ntshe nws yuav tsis to taub tias yog dab tsi. Los txog hnub lawv muab Huab Tais Yes Xus dai saum Ntoo Cuam mas Mab Liab mam nkag siab tus yawg Xis Mes Oos cov lus, vim nws txhos caug ntsia ntsoov lawv mus nws tus tub dai saum Ntoo Cuam, thiab tuag nyob saud.
Cov kwv tij, yog peb yog Mab Liab mas peb yuav mob siab npaum cas, peb puas yuav muaj txoj sia nyob tau thaum peb pom tej xwm zoo li ntawd tuaj raug peb tus me nyuam. Peb puas yuav xav tias yog vim lwm tus tej txhaum mas peb tus me nyuam thiaj tuag yam txom nyem zoo li ntawd.
Mab Liab tsis zoo li peb, nws hlub nws tus me nyuam, nws to taub txhua yam hauj lwm nws tus me nyuam ua, nws nkag siab tias nws tus me nyuam yeem tuag ris sawv daws lub txim vim nws tus me nyuam nyiam thiab hlub sawv daws.
Hnub no, thov kom peb xyaum ua xws li Mab Liab tus piv txwv, thiab peb yuav tso siab rau niam Mab Liab nrog cev peb cov lus thov rau nws Leej Tub, vim tias hnub no niam Mab Liab tau ua peb sawv daws niam, thiab niam Mab Liab lub siab tseem niaj hnub raug ib rab ntaj nkaug vim peb cov txhaum. Nyob zoo sawv daws.
 

Add new comment

5 + 0 =