ZAJ NYEEM NIAJ HNUB. Tim 14 lub 7 hli 2022 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 14 LUB 7 HLI, NCO TXOG LEEJ NTSHIAB NKAS MIS LOS
COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO (MT 11: 28-30)

Kwv tij Hmoob sawv daws, lub Moo Zoo nej hnov hauv hnub no mas yog ib zaj luv luv, tab sis zoo cia nplij peb siab kawg nkaus. Kuv rov muab los hais ib lwm rau nej tau qog li no ‘nej sawv daws uas nej khwv thiab ris nra hnyav, nej tuaj cuag kuv mog! Kuv yuav cia nej so los siav. Nej txais kuv tus quab, nej kawm ntawm kuv, vim kuv siab zoo, kuv tsis muab hlob.’
Kwv tij Hmoob sawv daws, peb tuaj cuag Huab Tais Yes Xus ces peb yuav tau so los siav, vim Huab Tais Yes Xus siab zoo thiab tsis muab hlob.
Huab Tais Yes Xus kom peb kawm 2 tug yam ntxwv no ntawm nws. Yog thaum peb xyaum yoog kom peb txawj ua neeg siab zoo thiab nyiam ua neeg me tsis muab hlob lawm, ces peb lub neej yuav ua chaw cia rau sawv daws tau tuaj so los siav, tuaj ntsib kev zoo siab ib yam nkaus. 
Kwv tij, tus Leej Ntshiab peb nco txog nyob hauv hnub no yog Leej Ntshiab Nkas Mis Los, nws yog ib tug ua tim khawv txog Huab Tais Yes Xus lo lus no tiag; Leej Ntshiab Nkas Mis Los yog ib tug tub rog, nyiam twv txiaj coj lub neej tsis tsim txiaj ua rau nws tshuav luag tej nuj nqis ntau, nws ua neeg thov khawv noj thawm hnub thiab lub cev pib muaj mob. Thaum nws lub neej zoo li ntawd, muaj cov neeg siab zoo tuaj pab nws thiab pab cov neeg txom nyem xws li nws, ces Leej Ntshiab Nkas Mis Los thiaj mam hloov siab tshiab los yuav lub neej tshiab, nws hloov tus cuj pwm tig los ua neeg siab zoo thiab tsis muab hlob. Thaum kawg, nws tau pib ua cov hauj lwm tsob hwb cov neeg raug txom nyem xws li nws mus tas nws sid.
Kwv tij Hmoob sawv daws, nej yuav kawm Huab Tais Yes Xus 2 lo lus no mog; ‘siab zoo’, ‘tsis muab hlob.’
 

Add new comment

7 + 3 =