ZAJ NYEEM NIAJ HNUB. Tim 13 lub 7 hli 2022 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 13 LUB 7 HLI, NCO TXOG LEEJ NTSHIAB OOS LIS
COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO (MT 11: 25-27)

Kwv tij Hmoob sawv daws, Huab Tais Yes Xus hais tias tsis muaj leej twg yuav paub Tswv Ntuj tau, tsuas yog tus uas Huab Tais Yes Xus pom zoo qhia rau xwb, mas nws thiaj yuav paub Tswv Ntuj.
Yeej zoo li Huab Tais Yes Xus hais tiag, peb pom tias nyob hauv lub ntiaj teb no muaj neeg coob ntau npaum li no, muaj cov kws txuj tshawb nrhiav qhov tseeb ntau tas npaud, lawv nrhiav kev txawj ntse ces lawv paub txog lub ntuj lub teb, lub sim ceeb, tab sis lawv nrhiav kom paub txog Tswv Ntuj tsis tau li. Vim lawv ua neeg muab hlob, lawv ntshaw txog lawv lub tswv yim thiab lawv rab peev xwm xwb, ces Huab Tais Yes Xus thiaj tsis pub kom lawv paub txog Leej Txiv Tswv Ntuj.
Cov neeg nyiam ua neeg me, tsis muab hlob, mas lawv qhib siab mloog Huab Tais Yes Xus lo lus, lawv nyiam ua raws li Huab Tais Yes Xus lub siab qhia lawv, qhov kawg lawv thiaj pom Tswv Ntuj thiab paub txog Tswv Ntuj tias yog kev nyiam.
Kwv tij Hmoob sawv daws, peb txhob cia peb lub tswv yim thiab rab peev xwm coj peb kev, peb yuav thov Huab Tais Yes Xus kom nws qhib peb siab thiab qhia peb ua lub neej mus raws txoj kev sib nyiam sib hlub mog, mas peb thiaj yuav paub txog Huab Tais Tswv Ntuj uas yog Leej Txiv nyiam peb.
 

Add new comment

5 + 8 =