Zaj nyeem niaj hnub tim 13 lub 1 hlis 2023 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 13 LUB 1 HLIS 2023, HNUB NCO TXOG LEEJ NTSHIAB HIS LAS LIS
COV LUS NYOB HAUV MAS KOS NTAWV MOO ZOO (MK 2: 1-12)

Kwv tij Hmoob, lub Moo Zoo hnub no peb hnov tias cov neeg txheeb ze tus tuag ceg muab tus tuag ceg tso pw hauv lub txaj dauv zaum ruv tsev los rau Huab Tais Yes Xus kho nws. Huab Tais Yes Xus pom tias nws cov txheeb ze muaj lub siab ntseeg tias nws kho tau lawv tus neeg, ces Huab Tais Yes Xus thiaj hais rau tus tuag ceg tias ‘me kwv, koj cov txhaum daws tas lawm.’
Huab Tais Yes Xus kuj hais ntxiv tias ‘kuv hais rau koj, koj sawv, nqa koj lub txaj, koj rov mus tsev.’
Tus tuag ceg ntseeg cov lus Huab Tais Yes Xus hais rau nws, nws sawv ces nws cia li mus taus kev lawm tiag!
Cov kwv tij, nyob hauv peb lub neej ua neeg ntseeg, peb yuav tau ua li 4 tug neeg kwv lub txaj muaj tus neeg mob pw saud. Lawv ntseeg tias Huab Tais Yes Xus yuav cawm tau lawv tus neeg, thiab tej zaus lawv yeej nug lawv tus neeg tias nws puas xav tau kev cawm. 
Nws yuav teb tias ‘kuv xav tau kev cawm, kuv xav mus taus kev’ ces lawv thiaj kwv nws tuaj. Lawv tsis tau kev mus hauv lub tsev, tiam sis lub siab ntseeg thiab khuv leej tus tuag ceg, ces lawv thiaj ua tiag nrhiav hau kev kom tau coj tus tuag ceg mus cuag Huab Tais Yes Xus tau.
Peb yuav ua li lawv, peb yuav kub siab thiab mob siab pab cov neeg txom nyem, coj cov neeg tuaj cuag Huab Tais Yes Xus, pab lawv kom tau txais txoj kev cawm lawv hauv txoj kev txhaum.
Nyob zoo sawv daws.
 

Add new comment

3 + 5 =