ZAJ NYEEM NIAJ HNUB. Tim 10 lub 9 hli 2022 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 10 LUB 9 HLIS, HNUB XYA LUB LIS PIAM 23 CAIJ NYOB NRUAB XYOO
COV LUS NYOB HAUV LUS KAS NTAWV MOO ZOO (LK 6: 43-49)

Kwv tij Hmoob sawv daws, thaum peb pom ib tsob ntoo mas peb yuav paub tau li cas tias tsob ntoo ntawd noj puas tau, qab los tsis qab, mas yog peb tsum pom nws lub txiv thiab tau sab tso.
Nyob hauv tib neeg mas koj tseb yam twg rau hauv nruab siab ces qhov txhawv tuaj yeej yuav zoo li ntawd. Piv txwv tias nyob hauv koj siab, koj tsuas xav yam qhias, yam tsis huv xwb, mas cov hauj lwm koj ua kawg yog cov hauj lwm tsis zoo, hauv lwm phem. Li ntawd mas hnub no Huab Tais Yes Xus thiaj hais tias tsob ntoo zoo li cas ces yuav txi lub txiv zoo li ntawd. Yog li mas cov kwv tij Hmoob, peb xav kom peb lub neej zoo li cas, peb xav kom peb tej me nyuam loj tuaj ua tus neeg zoo los phem, mas tsum saib, saib peb coj dab tsi rau hauv peb siab, rau hauv peb cov me nyuam lawv lub siab, lub tswv yim.
 

Add new comment

3 + 14 =