ZAJ NYEEM NIAJ HNUB. Kaum Ib Hlis 4, 2021 (Daily Gospel reflection)

ZAJ NYEEM NIAJ HNUB. Kaum Ib Hlis 4, 2021 (Daily Gospel reflection)

Thaum peb nyem ntawv los saib muav vim (duab mus kev) hais txog kev tub sab, peb yuav pom tias cov tub sab npaj kev ua tub sab zoo kawg ua rau peb xav tias lawv yuav ua tiav tau zoo, tsis raug ntes. Peb paub tias kev tub sab yog ib qho tsis zoo, tab sis peb kuj nyiam los zeem tsam cov tub sab kev npaj ua tub sab zoo. Lawv siv tswv yim zoo kawg. Zoo li lub Moo Zoo hnub, Yes Yus tsis pom zoo txog yam uas tias tus tim xyoob ua thiab nws tsis xav peb ua tus piv ntxwv. Tab sis, Yes Xus pom tias tus tim xyoob no muaj tswv yim cawm nws tus kheej. Nws yuav tsis ua neeg thov nyiaj thov txiaj. Yog peb siv tswv yim ua kom peb muaj txoj sia nyob mus li zoo li tus tim xyoob no, peb yuav tau txais txoj sia nyob mus li. Zoo li Leej Ntshiab Paj Lug uas nws muab nws txoj sia tag nrho ua rau txais txoj sia nyob mus li.

 

Add new comment

1 + 12 =