ZAJ NYEEM HNUB TIM 7 LUB 8 HLI 2020

LIS PIAM 18 CAIJ NRUAB XYOOS.
Cov los raws Yes Xus yuav ua li cas. (MT.16:24-28)

Yes Xus hais rau nws cov thwj tim tias : “Yog leej twg xav los raws kuv, nws yuav tsum nrauj nws, nws yuav kwv nws tus ntoo cuam, nws yuav lawv kuv qab. Vim leej twg xav cawm nws txoj sia, mas nws yuav plam nws txoj sia. Hos leej twg plam nws txoj sia vim kuv, mas nws yuav rov tau nws txoj sia. 
Yog ib tug neeg txeeb tau tas lub ntiaj teb huv tib si los ua nws tug, tab sis yog nws txoj sia ploj lawm, mas nws tau dab tsi ? Neeg yuav muab dab tsi los pauv tau nws txoj sia ? Vim tias Neeg Leej Tub yuav nrog nws cov Tshiab los, muaj Leej Txiv lub hwj chim, ces nws yuav pauj rau nyias raws li nyias cov hauj lwm. 
Kuv hais tseeb rau nej : nej ib txhia uas nyob ntawm no, yuav tsis tau saj txoj kev tuag, lawv yuav xub tau pom Neeg Leej Tub nrog nws lub Ceeb Tsheej los txog tso.”

 

Add new comment

4 + 16 =