ZAJ NYEEM HNUB TIM 6 LUB 6 HLI 2020

LIS PIAM 9 CAIJ NRUAB XYOOS.
Yes Xus cem cov kws Ntawv Ntshiab, Tus poj ntsuam pub nyiaj. (MK 12 : 38 – 44)

Thaum Yes Xus qhia sawv daws, nws tseem hais tias : "Nej ceev faj rau cov kws Ntawv Ntshiab. Lawv nyiam hnav tej lub tsho ntev ua zam piav yeev. Lawv nyiam kom luag hawm lawv tom tej tshav puam. Lawv nyiam zaum cov rooj kim txwv pem hauv ntej hauv tsev txoos, thiab thawj cov rooj zaum thaum lawv noj nqaij haus cawv. Lawv dhuas cov poj ntsuam lub cuab tam nqos tas. Tsis kav lawv ua txuj hais tej zaj teev ntuj ntev. Lawv yuav raug txiav txim hnyav dua."
Yes Xus zaum ncaj rau lub txhab ceev nyiaj. Nws ntsia zeej tsoom tso lawv cov txiaj toog rau hauv lub txhab ceev nyiaj. Cov nplua nuj coob leej tso nyiaj ntau rau hauv. Muaj ib tug poj ntsuam pluag tuaj tso ob lub txiaj toog me me, tsis muaj nqi dab tsi. Ces Yes Xus hu cov thwj tim los ze nws, nws hais rau lawv tias : "Kuv hais tseeb rau nej, tus poj ntsuam no pluag, tab sis nws tso nyiaj ntau dua cov uas tau tso nyiaj rau hauv lub txhab ceev nyiaj huv tib si. Vim tas cov neeg tso nyiaj ntawd, rho lawv tej nyiaj seem mus tso, hos tus poj ntsuam ntawd rho nyiaj hauv nws txoj kev pluag los : nws rho tas nrho nws lub cuab tam, uas nres nws txoj sia los tso rau hauv."

 

Add new comment

2 + 5 =