Zaj nyeem hnub tim 4 lub 2 hlis 2023 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 4 LUB 2 HLIS 2023 HNUB XYA LUB LIS PIAM 4 CAIJ NYOB NRUAB XYOO
COV LUS NYOB HAUV MAS KOS NTAWV MOO ZOO (MK 6: 30-34)

Kwv tij Hmoob sawv daws, lub Moo Zoo hnub no peb pom tias thaum Huab Tais Yes Xus pom cov thwj tim khwv vim lawv taum mus tshaj lub Moo Zoo thiab ua hauj lwm raws li Huab Tais Yes Xus cov lus, ces Huab Tais Yes Xus hais kom lawv mus so. Qhov so zoo tshaj mas yog so nrog Huab Tais Yes Xus hauv tej qho chaw xu kev. Thaum lawv tau so nyob ze Huab Tais Yes Xus lawd, lawv yuav tau so los siav, lub siab rov kaj, lub cev yuav rov muaj zog tuaj. Yog li mas thaum peb sab thiab qaug zog, peb thiaj yuav tsum mus so nyob hauv Huab Tais Yes Xus, mas peb lub siab thiaj yuav kaj yuav muaj zog dua tuaj.
Cov kwv tij, Huab Tais Yes Xus tsis yog peb qhov chaw so los siav xwb, nws tseem muaj lub siab hlub neeg thiab. Yog li Huab Tais Yes Xus thiaj zoo siab qhia lawv thiab tham pub rau lawv mloog.
Huab Tais Yes Xus lub siab hlub neeg no yuav yog ib tug yam ntxwv cov raws Huab Tais Yes Xus yuav tau xyaum.
Hnub no, thov kom peb nrhiav sij hawm so nrog Huab Tais Yes Xus thiaj mob siab qhia txog Huab Tais Yes Xus rau cov neeg qaug zog, mas lawv thiaj yuav tau nrog peb so los siav nyob ua ke. Nyob zoo sawv daws.

 

Add new comment

9 + 11 =