ZAJ NYEEM HNUB TIM 3 LUB 8 HLI 2020

LIS PIAM 18 CAIJ NRUAB XYOOS.
Yes Xus mus ko taw saum nplaim dej. (MT.14:22-33)

Tam sis ntawd, Yes Xus txhib cov thwj tim kom nce nkoj ua nws ntej mus lawm sab ntug dej tim ub, hos nws nyob xa tsoom sid rov qab. Thaum Yes Xus xa zeej tsoom rov qab mus tas lawd, nws nce mus saum roob, rau ib qho chaw xu kev, ces nws teev Ntuj. Thaum tsaus ntuj, tshuav nws tib leeg xwb. 
Lub nkoj twb mus deb ntawm ntug nqhuab lawm ntau ntsua muag. Dej nphau nphwv tuaj nplawm lub nkoj, vim cua tshuab tom hauv ntej tuaj. Thaum yuav kaj ntug, Yes Xus mus ko taw saum nplaim dej, nws tuaj caum cov thwj tim. 
Lawv pom Yes Xus mus ko taw saum dej ntuj, lawv ib ce xob : lawv hais tias : “Yog poj ntxoog.”
Lawv ntshai kawg, ces lawv qw qw. Tam sis ntawd Yes Xus hais rau lawv tias : “Nej tso siab mas ! Yog kuv ! Txhob ntshai.”
Pob Zeb teb rau Yes Xus tias : “Huab Tais, yog koj tiag no, koj kheev kom kuv tsuj nplaim dej tuaj cuag koj.”
Yes Xus teb tias : “Tuaj mas !”
Ces Pob Zeb nqes nkoj tso ko taw tsuj saum nplaim dej mus cuag Yes Xus. Tab sis nws pom cua hlob, nws ntshai, ces nws pib tog hauv dej, nws qw tias : “Huab Tais, cawm kuv mas !”
Yes Xus cev tes tam sis ntawd tuav Pob Zeb, nws hais rau Pob Zeb tias : “Neeg ntseeg tsawg, ua cas koj ua xyem xyav ?”
Thaum Yes Xus nkawd nce hlo rau hauv nkoj, ces cua tu nrho. Cov nyob hauv nkoj pe Yes Xus, lawv hais tias : “Koj yog Tswv Ntuj Leej Tub tiag !”
Yes Xus lawv hla dhau dej, lawv mus nqes rau Zes Nes Xas Les. Cov neeg nyob txawm ntawd cim tau Yes Xus, ces lawv mus qhia ib thaj tsam ntawd paub. Sawv daws coj lawv cov neeg mob tuaj rau Yes Xus. Lawv thov Yes Xus kom nws cia cov neeg mob kov Yes Xus tw tsho. Txhua tus uas tau kov, puav leej dim ntawm lawv tus mob.

 

Add new comment

3 + 1 =