Zaj nyeem hnub tim 28 lub 3 hlis 2023 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 28 LUB 3 HLIS, HNUB PEB LUB LIS PIAM 5 CAIJ PLAUB CAUG
COV LUS NYOB HAUV ZAM NTAWV MOO ZOO (Z 8: 21-30)

Cov kwv tij, Huab Tais Yes Xus lo lus tias “Thaum nej muab Neeg Leej Tub tsa siab”, mas yog Huab Tais Yes Xus tab tom hais tias nws yuav raug ntsia tuag
nyob saum Ntoo Cuam. Tab sis vim Tswv Ntuj xav coj ntiaj teb neeg rov mus npuab Tswv Ntuj, mas Tswv Ntuj thiaj yeem cia nws Leej Tub los raug txom nyem zoo li ntawd, kom xwv tus ntseeg txog Leej Tub, nws tau kev cawm, nws tau txoj sia tshiab, nws tau rov mus npuab Tswv Ntuj.
Li ntawd, mas kwv tij Hmoob sawv daws, peb yuav niaj hnub thau tus Ntoo Cuam los saib, peb yuav tsa muag ntsia tus Ntoo Cuam uas muaj Huab Tais Yes Xus tus duab dai saud.
Peb ntsia kom peb rov ras tias Huab Tais Yes Xus raug tuag yam txom nyem zoo li ntawd, mas vim peb cov txhaum. Huab Tais Yes Xus yeem tuag zoo li ntawd, vim nws nyiam peb.
Kwv tij Hmoob, nyob hauv caij Plaub Caug no, peb yuav ntsia ntsoov Huab Tais Yes Xus tus Ntoo Cuam ntawd, thiab peb yuav tu siab rau peb cov txhaum, peb yuav thov Tswv Ntuj ntxiv zog rau peb kom peb muaj cuab kav hloov siab tshiab, tso lub qub neej pov tseg, kom tsim nyog rau qhov uas Huab Tais Yes Xus yeem tuag los txhiv peb.
Nyob zoo sawv daws. 
 

Add new comment

6 + 3 =