Zaj nyeem hnub tim 23 lub 5 hlis 2023 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 23 LUB 5 HLIS, HNUB PEB LUB LIS PIAM 7 CAIJ HLA
COV LUS NYOB HAUV ZAM NTAWV MOO ZOO (Z 17: 1-11)

Kwv tij Hmoob, lub Moo Zoo hnub no peb hnov hais ntau zaus txog lo lus tias ‘koob meej’ xws li: koj ua kom koj Leej Tub muaj koob meej mas, ces koj Leej Tub yuav ua kom koj muaj koob meej; kuv ua kom koj muaj koob meej nyob ntiaj teb no, vim tias cov hauj lwm koj muab rau kuv ua mas kuv ua tiav lawm; koj ua kom kuv muaj koob meej nyob ntawm koj xub ntiag; kuv muaj koob meej nyob hauv lawv.
Lub koob meej Huab Tais Yes Xus hais txog no yog Tswv Ntuj lub koob meej. Tswv Ntuj lub koob meej yog ntiaj teb neeg tau txais kev cawm. Ntiaj teb neeg yuav tau txais kev cawm tau, mas yog lawv tau paub txog Tswv Ntuj. Neeg yuav paub Tswv Ntuj tau, mas yog paub txog Huab Tais Yes Xus.
Lub Moo Zoo hnub no Huab Tais Yes Xus thiaj hais tias nws tuaj ua cov hauj lwm Leej Txiv Tswv Ntuj txib rau nws yuav tiav lawm tiag, tsuas tshuav qhov tias nws rov mus cuag tau Leej Txiv, ces txoj hauj lwm cawm lub ntiaj teb neeg thiaj tiav, yog ntiaj teb neeg tau txais kev cawm, yog Leej Txiv Tswv Ntuj yuav muaj koob meej.
Cov kwv tij, Huab Tais Yes Xus hais li no mas niaj hnub no peb thiaj paub tias peb txhua tus neeg Tswv Ntuj tau tsim los nyob rau lub ntiaj teb no, mas peb txoj hauj lwm yog cav txog Leej Txiv Tswv Ntuj lub koob meej.
Peb yuav cav txog Tswv Ntuj lub koob meej tau, mas yog peb tsum tseb Tswv Ntuj txoj kev cawm rau lwm tus, coj peb cov kwv tij rov los cuag Huab Tais Leej Txiv, los nyob hauv Tswv Ntuj txoj kev nyiam peb.
Nyob zoo sawv daws.

Add new comment

15 + 5 =