Zaj nyeem hnub tim 22 lub 5 hlis 2023 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 22 LUB 5 HLIS, HNUB NCO TXOG LEEJ NTSHIAB LIS TAS
COV LUS NYOB HAUV ZAM NTAWV MOO ZOO (Z 16: 29-33)

Kwv tij Hmoob, nyob hauv hmo kawg, Huab Tais Yes Xus tau hais ntau yam txog nws thiab txog Leej Txiv Tswv Ntuj rau cov thwj tim paub. Huab Tais Yes Xus hais rau lawv tias txij hnub lawv txiav siab los nyiam Huab Tais Yes Xus, mas hnub ntawd yog hnub Leej Txiv Tswv Ntuj tau nyiam lawv. Thiab txog lub caij Huab Tais Yes Xus yuav rov qab mus cuag Leej Txiv lawm tiag. 
Huab Tais Yes Xus hais tas tej ntawd, mas yog kom lawv to taub mas lawv thiaj yuav ntseeg tias Huab Tais Yes Xus yog tus tuaj ntawm Leej Txiv Tswv Ntuj tuaj tiag, ces cov thwj tim thiaj hais rau Huab Tais Yes Xus raws li peb hnov nyob hauv lub Moo Zoo hnub no, lawv hais tias “Huab Tais, zaum no peb paub thiab ntseeg lawm tias koj tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj tiag.”
Kwv tij, Huab Tais Yes Xus paub zoo tias lawv lub ncauj hais tias zaum no lawv ntseeg, tab sis lawv lub siab tseem ntseeg tsis tau ruaj, mas thaum lawv pom Huab Tais Yes Xus raug ntes, lawv yuav ntshai thiab yuav tawg nyias khiav nyias tas, lawv yuav tso nws pov tseg. Huab Tais Yes Xus tsis xav kom lawv xav dab tsi ntau thaum lawv tso nws pov tseg, ces Huab Tais Yes Xus thiaj hais ntxiv rau lawv tias “Nej yuav tso kuv pov tseg, tab sis kuv tsis nyob kuv ib leeg, vim Leej Txiv nrog kuv.”
Thiab Huab Tais Yes Xus kuj qhia txog tej yam lawv yuav ntsib rau tom ntej tias “Nej yuav raug uag hiam, tab sis nej ua siab loj, vim kuv twb yeej lub qab ntuj neeg lawm.”
Kwv tij Hmoob, peb pom tias tom qab Huab Tais Yes Xus tuag sawv rov los tas, mas cov thwj tim lawv haj yam ntseeg ruaj thiab tso siab tuag nthi tias txawm lawv raug kev iab hiam npaum cas, los lawv tsis nyob ib leeg, lawv muaj Huab Tais Yes Xus nrog nraim lawv xws li thaum lawv tso Huab Tais Yes Xus pov tseg, es muaj Huab Tais Leej Txiv nrog nraim Huab Tais Yes Xus. Lawv pom tias Huab Tais Yes Xus twb yeej ntiaj teb txoj kev hiam, mas zaum no lawv raug iab hiam, los muaj ib hnub lawv yuav yeej tau thiab, ces lawv lub siab thiaj nyob thaj yeeb.
Niaj hnub no peb ntseeg txog Huab Tais Yes Xus, peb lub siab yuav nyob thaj yeeb xws li cov thwj tim, vim zaum no peb paub lawm tias tus neeg twg tso siab rau Huab Tais Yes Xus, mas tus ntawd yuav nyob kaj siab lug hauv nws xws li cov thwj tim tom qab lawv tau tso siab rau lawv tus Huab Tais. Nyob zoo sawv daws.
 

Add new comment

7 + 4 =