Zaj nyeem hnub tim 19 lub 5 hlis 2023 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 19 LUB 5 HLIS, HNUB RAU LUB LIS PIAM 6 CAIJ HLA
COV LUS NYOB HAUV ZAM NTAWV MOO ZOO (Z 16: 20-23)

Cov kwv tij, hnub no Huab Tais Yes Xus hais tau ib zaj lus ua piv txwv rau peb pom tau zoo kawg nkaus txog txoj kev tu siab hloov ua kev zoo siab. Huab Tais Yes Xus hais tias ib tug poj niam thaum txog nws caij daws cev mas yuav mob nws plab heev, nws ntxhov siab txog nws txoj sia thiab tus me nyuam txoj sia, nws ntshai tsam nws nyiaj tsis tau qhov mob thaum nws yug tus me nyuad. Tab sis thaum tus me nyuam poob hlo, tus me nyuam luab suab quaj nrov txog nws pob ntseg, mas nws lub siab kaj hlo tuaj, nws yog tus zoo siab tshaj plaws.
Kwv tij, Huab Tais Yes Xus hais cov lus no nyob hauv hmo luag yuav tuaj ntes nws. Huab Tais Yes Xus hais los nplij cov thwj tim thiab kuj yog nws rov qab hais los nplij nws lub siab kom txhob ntshai txoj kev raug tsim txom thiab txoj kev tuag.
Peb cov neeg ntseeg mas peb ntseeg li ntawd tiag, peb ntseeg tias txoj kev tuag yog txoj kev yug dua tshiab, yog lub qhov rooj hla mus rau lwm lub ntuj, mus ua dua ib lub neej tshiab.
Tab sis mas cov kwv tij Hmoob, peb tsuas paub lub neeg nyob hauv lub ntuj no xwb, tsis paub tias thaum peb hla mus rau lub ntuj tshiab mas peb yuav zoo li cas. Qhov no thiaj ua rau peb ntxhov siab tas nrho. Yog li mas Huab Tais Yes Xus thiaj tawm tuaj qhia txoj kev rau peb taug, qhia tias peb yuav tsum ua li cas thiaj tso siab tau tias thaum peb hla lub rooj ntug hu ua ‘kev tuag’ mus lawm, peb thiaj yuav zoo siab hlo mus li.
Kwv tij Hmoob sawv daws, yog nej muaj Ntawv Ntshiab nyob hauv nej tsev, mas nej yuav coj los nyeem kom nej paub txog yam Huab Tais Yes Xus qhia; yog nej tsis muaj Ntawv Ntshiab, mas nej yuav tau kub siab mus teev Ntuj, mloog Txiv Plig nthuav Tswv Ntuj Lo Lus ces nej thiaj yuav to taub txog txoj kev npaj nej kom zoo txhij tos hla mus ua lub neej tshiab mog.
Nyob zoo sawv daws.

 

Add new comment

15 + 3 =