Zaj nyeem hnub tim 18 lub 3 hlis 2023 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 18 LUB 3 HLIS, HNUB NCO TXOG LEEJ NTSHIAB XIS LIS HAUV YES LUS XAS LES
COV LUS NYOB HAUV LUS KAS NTAWV MOO ZOO (LK 18: 9-14)

Kwv tij, Ntawv Ntshiab hnub no hais txog tus Fas Lis Xais thiab tus sau se teev Ntuj hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj. Tus Fas Lis Xais xav tias nws yog ib tug txawj ntse paub Ntuj txoj cai zoo ces nws ntshiab huv txaus lawm. Nws saib nws muaj nqes dua lwm tus, ces thaum nws teev Ntuj mas nws hais lus thuam lwm tus, nws tsis khuv leej lwm tus. Hos tus sau se mas nws paub tias cov hauj lwm nws ua yog cov hauj lwm zeej tsoom saib tsis taus, ces thaum nws teev Ntuj nws tu siab rau nws cov txhaum, nws thov Tswv Ntuj khuv leej nws.
Kwv tij Hmoob sawv daws, zaj no ntuas peb tias txawm peb yog leej twg, ruam los ntse, muaj los pluag, ua txoj hauj lwm dab tsi kuj xij, thaum peb teev Ntuj los thov Ntuj mas peb yuav tu siab rau peb cov txhaum tiag tiag, peb txhob muab hlob, txhob tsa peb siab dua lwm tus, peb yuav ras tias peb zoo tsis txaus, peb yuav thov Tswv Ntuj khuv leej peb thiab pub lub zog rau peb kom peb tawm tsam tau txoj kev ntxias niaj hnub tuaj nphav peb.
Cov kwv tij, nej yuav xaiv teev Ntuj xws li tus sau se mog!
Nyob zoo sawv daws.
 

Add new comment

11 + 8 =