ZAJ NYEEM HNUB TIM 18 LUB 10 HLI 2020

HNUB CHIV LIS PIAM 29 CAIJ NRUAB XYOOS.
Puas them se rau Xes Ntxas. 22 : 15 – 21)

Ces cov Fas Lis Xais mus sab laj saib lawv yuav lem Yes Xus li cas kom nws hais lus yuam kev. Lawv thiaj xa lawv cov thwj tim nrog cov tuaj Hes Los tog mus hais rau Yes Xus tias : “Xib Hwb, peb paub tias koj yog ib tug neeg hais qhov tseeb, thiab koj qhia Tswv Ntuj txoj kev raws nraim li qhov tseeb, koj tsis tsa leej twg cai, tsis ntsia saib yog tus loj los tus yau. Koj sim qhia peb saib, raws li koj xav, Txoj Cai puas kheev them se rau Xes Ntxas los tsis kheev ?” 
Tab sis Yes Xus twb paub lawv lub siab nkhaus, ces nws hais tias : “Neeg zoo sab nraud, vim li cas nej sim kuv ? Muab nej lub nyiaj them se rau kuv saib.”
Lawv cev ib lub txiaj nyiag los. Ces Yes Xus hais rau lawv tias : “Tus duab hauv no yog leej twg tus ? Thiab cov npe ntawv hauv no yog leej twg li ?” 
Lawv teb tias : “Yog Xes Ntxas li.” 
Ces Yes Xus hais rau lawv tias : “Yam twg yog Xes Ntxas tug, mas nej muab rov rau Xes Ntxas. Yam twg yog Tswv Ntuj tug, mas nej muab rov rau Tswv Ntuj.”

 

Add new comment

1 + 3 =