ZAJ NYEEM HNUB TIM 17 LUB 9 HLI 2020

LIS PIAM 24 CAIJ NRUAB XYOOS.
Yes Xus zam rau tus poj niam muaj txhaum. (LK.7 : 36 – 50)

Muaj ib tug Fas Lis Xais caw Yes Xus mus nrog nws noj mov. Yes Xus chaws mus hauv tus Fas Lis Xais tsev, nws zaum ntawm rooj mov. 
Muaj ib tug poj niam nyob hauv lub nroog ntawd, yog ib tug neeg txhaum, nws hnov tias Yes Xus noj mov hauv tus Fas Lis Xais ntawd tsev, ces nws nqa ib hwj tshuaj tsw qab tuaj. Nws tuaj nyob ntawm Yes Xus nraub qaum, nram Yes Xus ko taw, nws quaj, nws ua kua muag poob los ywg Yes Xus ko taw, ces nws muab nws cov plaub hau los so Yes Xus ko taw, nws nwj Yes Xus ko taw tsis tseg, thiab muab tshuaj tsw qab los pleev Yes Xus ko taw. 
Tus Fas Lis Xais uas caw Yes Xus, pom li ntawd, nws xav hauv siab tias : "Yog tias tus neeg no yog ib tug yaj saub, mas phim nws yuav paub tias tus poj niam uas kov nws yog leej twg. Tus poj niam ntawd yog ib tug neeg txhaum !" 
Tab sis Yes Xus tsa ncauj hais rau tus Fas Lis Xais tias : "Xis Moos, kuv muaj ib lo lus xav hais rau koj." 
Tus Fas Lis Xais teb tias : "Xib Hwb, koj hais mas !" 
Ces Yes Xus hais tais : “Muaj ib tug neeg qiv nyiaj rau ob tug neeg. Thawj tug tshuav nuj nqis txog tsib puas lub txiaj nyiag ; lwm tus tshuav nqi txog tsib caug lub txiaj nyiag. Nkawd ob leeg tsis muaj dab tsi them rov qab, tus tswv nyiaj cia li zam rau nkawd ob leeg. Ob tug neeg ntawd, tus twg yuav nyiam tus tswv nyiaj dua ?" 
Xis Moos teb tias : "Kuv xav mas yog tus uas tus tswv nyiaj zam nuj nqis ntau dua rau." 
Yes Xus hais rau Xis Moos tias : "Koj txiav raug lawm." 
Yes Xus tig mus ntsia tus poj niam, nws hais rau Xis Moos tias : "Koj puas pom tus poj niam no ? Kuv los hauv koj tsev, koj tsis tau hliv dej los yaug kuv ko taw. Hos, tus poj niam no, nws muab kua muag los ywg kuv ko taw, thiab nws muab plaub hau los so kuv ko taw. 
Koj tsis nwj kuv, hos tus poj niam no, txij thaum nws chaws los hauv no, mas nws nwj kuv ko taw tsis tseg. 
Koj tsis tau hliv roj saum kuv taub hau, hos tus poj niam no hliv tshuaj tsw qab ywg kuv ko taw. Yog vim qhov ntawd, mas kuv hais rau koj : tus poj niam no muaj txhaum, nws tau ua txhaum ntau, tab sis Ntuj daws tas lawm, vim nws nyiam kawg. Tus uas luag zam rau nws tsawg, mas nws nyiam tsawg." 
Ces Yes Xus hais rau tus poj niam tias : "Koj cov txhaum daws tas lawm."
Cov neeg nrog Yes Xus koom rooj mov, nyias xav nyias tias : "Tus ntawd yog leej twg, ua cas nws yuav daws txhaum tau ?" 
Yes Xus hais rau tus poj niam tias : "Koj lub siab ntseeg cawm koj lawm. Koj rov mus nyob kaj siab lug mog."

 

Add new comment

11 + 5 =