Zaj nyeem hnub tim 17 lub 5 hlis 2023 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 17 LUB 5 HLIS, HNUB PLAUB LUB LIS PIAM 6 CAIJ HLA
COV LUS NYOB HAUV ZAM NTAWV MOO ZOO (Z 16: 12-15)

Kwv tij Hmoob, peb lub neej ua neeg ntseeg nyob rau lub caij no kuj zoo li cov thwj tim thaud, peb niaj hnub nrog Huab Tais Yes Xus ua ke, peb niaj hnub mloog Huab Tais Yes Xus cov lus qhuab lus qhia, tab sis peb lub siab tseem ua xyem xyav, peb tseem ntseeg tsis tau tas siab tiag vim peb pheej xav raws li neeg txoj kev xav xwb. Muaj ntau zaus peb xav tias puas muaj Tswv Ntuj tiag, Huab Tais Yes Xus puas sawv rov los tiag, Leej Ntuj Plig Ntshiab yog zoo li cas, peb puas yuav coj tau Huab Tais Yes Xus cov lus qhia yoog tau Huab Tais Yes Xus tus piv txwv, peb lub cev puas yuav sawv rov los tiag.
Kwv tij, yeeb vim peb yog neeg thiab lub qab ntuj muaj ntau zaj tswv yim mas thiaj ua rau muaj tej lub tswv yim ua xyem xyav li hais xeeb tuaj rau hauv peb. Yog li Huab Tais Yes Xus thiaj hais kom peb mloog Leej Ntuj Plig Ntshiab. Leej Ntuj Plig Ntshiab yuav qhib peb lub qhov muag, tsom qhov pom kev rau peb lub tswv yim kom pom qhov tseeb nyob hauv Tswv Ntuj.
Kwv tij, tus Hauv Paus Xa Lus Paj Lug cia Leej Ntuj Plig ua tus qhia qhov tseeb rau nws, ces thaum nws mus txog As Thes Nas, nws pom tias nyob hauv cov neeg Hes Las tej tsev teev lawv cov tim tswv, muaj ib lub thaj lawv tshwj cia txi ib tug tim tswv lawv tsis paub txog, ces Paj Lug thiaj qhia qhov tseeb rau lawv tias tus tim tswv lawv hais tias lawv tsis paub ntawd ces txawm yog tus Tswv Ntuj tsim ntuj tsim teb thiab tsim ib puas tsav yam, yog tus Tswv Ntuj pub txoj sia rau txhua tsav. Tswv Ntuj yog tus nyiam neeg, Tswv Ntuj xav kom neeg muaj txoj sia nyob mus li mas Tswv Ntuj thiaj xa ib tug tuaj txhiv neeg, yog Yes Xus Pleev.
Kwv tij Hmoob, peb yuav ua neej nyob hauv Leej Ntuj Plig Ntshiab, mas peb thiaj yuav pom txog qhov tseeb thiab txawj ua tim khawv li tus Hauv Paus Xa Lus Paj Lug mog.
Nyob zoo sawv daws. 
 

Add new comment

2 + 9 =